Vysvetlí mi niekto, čo je to ten glote?

Vysvetlí mi niekto, čo je to ten glote?

okt 24, 2012

Čo ste to vlastne urobili? Načo to je dobré? A vôbec, čo to znamená glote? Pokiaľ ste sa ešte nezorientovali v tom, čo vlastne robíme, skúsime to zhrnúť. Prečo to robíte? Spôsob, ktorým sú súčasné peniaze navrhnuté a používané, slúži k prospechu hlavne súkromných firiem (bánk). Tie odčerpávajú zdroje od zbytku populácie, ktorá tak...

Ďakujeme za vaše hlasy!

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU! Veľmi pekne ďakujeme všetkým hlasujúcim za projekt glote na ReStart Slovensko! Získali sme vďaka Vám 60 hlasov a postúpili!   Ako ešte môžete podporiť vývoj...

Aktivisti pracujú na projekte doplnkovej ekonomiky

Piešťany, 23. 10. 2012 Odborníci z radov dobrovoľníkov reagujú na vážnosť spoločensko-ekonomickej situácie a pracujú na zavedení komunitnej peňažnej platformy a on-line „sociálno-hospodárskej“ siete. Projekt s názvom „glote“ koordinuje občianske združenie „Sieť Dobra“, ktorého členovia ohlásili projektový zámer v júli 2012.  Riešenie bude obsahovať software na spôsob sociálnej siete s doplnkovými ekonomickými funkciami, trhom...

Vyrobili sme prototyp glote

Prečo vznikol prototyp? Prototyp glote je medzivýsledkom snahy o vytvorenie udržateľného sociálno-ekonomického modelu pre spoločenstvá (on-line, mestské, záujmové…). Prináša náčrt platformy na prechod od súčasného systému v kríze ku spoločnosti, ktorej zámerom je sebestačnosť, užitočnosť, ekonomicky slobodný život atď. Vznikol spojením ideí viacerých ľudí, skupín, odborníkov, ktorí vyslovili dopyt po on-line aj off-line riešení...

Sieť Dobra pokračuje!

V tieto dni uplynuli zhruba 4 mesiace od nášho verejného pôsobenia a prišiel (voľný) čas na rekapituláciu. Niečo sa nám podarilo, niečo sa nám podarilo menej a urobili sme aj niekoľko nováčikovských chýb, ktoré vnímame ako príležitosť na zlepšenie. Viac sa venujeme praktickým činnostiam, ako komunikácii o našich aktivitách. Takže: Ako je to s...