VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

sep 26, 2013

Práca bez šéfov, „slovenský Bitcoin“ a firma v malíčku. Ako na to?

Práca bez šéfov, „slovenský Bitcoin“ a firma v malíčku. Ako na to?

sep 18, 2013

Môže byť niečo krajšie ako robiť to, čo máte radi a vedieť, že to má význam? Katharine Graham Traja inovátori predstavili, ako môže pracovná filozofia, elektronický platobný systém a efektívna organizácia činnosti firmy prispieť k rozvoju podniku, či zamestnancov. Juraj Blichár hovoril o firmách, v ktorých neexistuje hierarchia šéfov, Zoltán Halász vysvetlil, ako sa dá platiť  bez peňazí a Dušan Daniška predviedol, ako narábať vo firme s informáciami. Príjemná a uvoľnená nálada plná zaujímavých podnetov sprevádzala utorkový podvečer v Piešťanskom hoteli Máj na akcii Spoločne pre ZDRAVÚ PRÁCU. Stretnutie otvoril Ľubomír Harmanovský privítaním a predstavením inovátorov, ktorí 15minútovými vstupmi predstavili kľúčové princípy ich príspevkov. Juraj osvetlil filozofiou slobodných firiem, potrebu spoločnej vízie a komunikácie. Uviedol úspešné príklady zo zahraničia (IKEA, Semco, Cirque du Soleil, Starbucks Coffee…) a opísal svoje praktické skúsenosti a zážitky zo slobodnej firmy unitea. Na nového zamestnanca čaká hra „Hádaj kto je šéf?“ a CV-čka vraj nečítajú – záujemcov pozývajú rovno na osobný pohovor. Niektorých možno zaskočí, že majiteľ firmy zarába menej ako zamestnanci a platy sú plne transparentné. Ďalším dôležitým faktorom je motivácia. V tradičných firmách je to väčšinou výchova, peniaze, autority, strach, čo vyvoláva pocit, že by sme mali niečo robiť. Pri slobodnej práci vychádza však motivácia z vlastného chcenia, vlastného videnia sveta a zdieľaných hodnôt firmy. (Prezentácia na stiahnutie.) Zoli, tvorca systému ClearNet ukázal, ako s pomocou informačného systému vybudovať sieť, v ktorej na obchodovanie netreba peniaze. Prečo? Pretože je možné platiť zápočtom! Ako prebieha platba? Všetci užívatelia vložia do systému svoje finančné pohľadávky a záväzky. Algoritmus ClearNetu pri každej zmene vyhľadáva možnosť započítania medzi tromi a viacerými užívateľmi. V praxi to znamená nové možnosti zníženia kruhovej zadĺženosti (druhotnej platobnej neschopnosti) a zároveň sa ClearNet dá použiť ako platobný systém na výmenu tovarov a služieb medzi užívateľmi siete. Bez použitia zadĺženého eura. (Prezentácia na stiahnutie.)   V teoretickej časti Dušan ukázal presvedčivé argumenty o význame získavania, triedenia, zdieľania informácii vo firme. Systém ADIOS Business Suite, ktorý dlhodobo vyvíja, dokáže zorganizovať informácie o aktivitách firmy do zmysluplnej a komplexnej „on-line“ kancelárie. Systém je flexibilný, modulárny a neustále vyvíjaný a aktualizovaný. Či už sa jedná o mailovú komunikáciu, kalendár, prepracovaný projektový manažment, fakturáciu, diskusie, CRM, s tým všetkým si vie ADIOS poradiť a dáta vzájomne...

Aktivisti protestovali na GMO poli v Borovciach pri príležitosti inšpekcie z EÚ

Aktivisti protestovali na GMO poli v Borovciach pri príležitosti inšpekcie z EÚ

sep 16, 2013

Piešťany 16.9. 2013 Aktivisti iniciatívy PREČ S GMO: Cesta Budúcnosti sa opätovne pokúšali otvoriť dialóg a verejnú diskusiu s Výskumným ústavom rastlinnej výroby a komisiou. Aj tentokrát však narazili na neochotu a lži zo strany kompetentných. Pravdepodobne v snahe sa vyhnúť protestom počas inšpekcie boli členovia iniciatívy informovaní, že návšteva bola zrušená. Ing. Mihalčík, vedúci výskumného pracoviska v Borovciach pozval aktivistov na stretnutie s riaditeľom o 13.00 toho istého dňa. Bohužiaľ sa toto pozvanie po príchode do výskumného ústavu ukázalo ako nepravdivé. Zoskupenie iniciatív podporujúcich budúcnosť Slovenska bez GMO bude pokračovať vo vytváraní tlaku zvyšovaním povedomia verejnosti a nenásilnými akciami. “Sme presvedčení, že budúcnosť nášho životného prostredia a zdravie našich detí je výrazne prepojené s touto problematikou. Nehovoriac o suverenite Slovenska ako národa.”, uviedla koordinátorka projektu komunitných záhrad, Veronika Repková. Všetky akcie iniciatívy sú transparentné a otvorené verejnej debate. Iniciatíva “PREČ s GMO!” sa aktívne venuje príprave Pochodu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, ktorý sa bude konať 12. októbra v Piešťanoch aj v Bratislave ako podpora celosvetovej akcie s názvom Pochod proti spoločnosti Monsanto. Koordinátor iniciatívy Ľubomír Harmanovský dodal: “Budeme sa snažiť zúčastniť všetkých verejných podujatí spoločnosti Monsanto na Slovensku s cieľom upozorniť na problém a zabrániť založeniu nového výskumného centra na východnom Slovensku.” Pre viac informácií navštívte stránku //sietdobra.sk/cesta-buducnosti Kon­takt: tel.: +421 902 581 672 e-​​mail: kuku@sietdobra.sk web:...

Iniciatíva „PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti“ zvoláva stretnutie na GMO poli v Borovciach.

Iniciatíva „PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti“ zvoláva stretnutie na GMO poli v Borovciach.

sep 15, 2013

Piešťany, 15.9. 2013 Vzhľadom na protichodné informácie poskytnuté Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch (VÚRV) ohľadne návštevy inšpekcie Európ­skej komi­sie pre oblasť bio­lo­gic­kej bez­peč­nosti v Borov­ciach zvoláva iniciatíva „PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti“ pracovno-informačné stretnutie. Zámerom stretnutia je vyjadriť nevôľu so súčasným stavom a dohodnúť ďalšie kroky postupu iniciatívy a komunikácia s médiami. Stretnutie sa bude konať v Borovciach pri testovacom poli geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Členovia sa potom presunú k VÚRV a pokúsia sa kontaktovať predstaviteľov ústavu. Skupina zaháji stretnutie 16.9. 2013 o 10.00 pred vstupom do „Monsanto Innovation Center“ v Borovciach. Bude nasledovať zhodnotenie súčasného stavu, diskusia členov s pozvanými médiami, ukážka pripravených transparentov na plánovaný „Pochod za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO“, ktorý sa bude konať 12.10. 2013. O 13.00 sa členovia presunú do Piešťan k pracovisku VÚRV na ul. Bratislavská cesta 122 a pokúsia sa opätovne kontaktovať pracovníkov so žiadosťou o nadviazanie konštruktívneho dialógu a o možnostiach angažovania sa občanov k aktivitám smerujúcim k potravinovej suverenite Slovenska. Stretnutie bude pokračovať presunom do kultúrneho centra ŽiWell, kde účastníci uzavrú stretnutie zhodnotením doterajších aktivít. Veronika Repková, členka iniciatívy dodáva: „Zastupujeme vôľu mnohých občanov, ktorí sa formálne aj neformálne pripojili k iniciatíve. Vzhľadom na nedostatok objektívnych a vyvážených informácii o problematike GMO si kladieme za úlohu vyvolať diskusiu o dopadoch GMO na životné prostredie a súvislostiach s potravinovou politikou krajiny.“ Organizátori stretnutia upozorňujú, že sa nejedná sa o verejné zhromaždenie vzhľadom na nedostatok času k jeho ohláseniu, ale o stretnutie členov iniciatívy v prítomností  pozvaných médií a menovite pozvaných účastníkov. Za členov sú považovaní spolupracovníci, podporovatelia, ale aj on-line fanúšikovia iniciatívy.   O iniciatíve “PREČ s GMO! CESTA BUDÚCNOSTI” Iniciatíva vznikla kvôli nespokojnosti členov OZ Sieť Dobra s aktivitami firmy Monsanto v ich regióne. Spoluprácou s OZ Kvas a s dobrovoľníkmi vytvorili tlačovú správu a video z testovacieho poľa GMO neďaleko Boroviec pri Piešťanoch. Získali podporu spriatelených organizácii a informovali verejnosť. Publicitou si táto aktivita získala pozornosť verejnosti, médií a existujúcich iniciatív podobného zamerania. Iniciatíva Slovensko bez GMO, Časopis Dieťa, Občianske združenie Slovensko-Indického Priateľstva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT oznámili spoluprácu a koordináciu pri ďaľšom postupe. K ďalším podporovateľom iniciatívy patria: OZ Sĺňava Piešťany, OZ Pro Civitate, OZ Ľudia pre lepšie Piešťany, OZ Kreatívna Brána, Projekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk Kon­takt: tel.: +421 918 714 663  e-​​mail: lubomier@sietdobra.sk web:...

ŽiWellné konverzácie v španielčine s Monikou

ŽiWellné konverzácie v španielčine s Monikou

sep 14, 2013

Chcete vedieť po španielsky? Príďte si nezáväzne pokecať na prvé stretnutie s lektorkou Monikou, ktorá žila 12 rokov v Španielsku. Pozvite svojich kamošov a vytvorte konverzačnú skupinu, ktorá sa bude stretávať pravidelne. Úroveň lekcií bude prispôsobená zúčastneným. Ovládnite svoj španielsky jazyk za pár drobných. Prihlásiť sa môžete na bare v klube ŽiWell, alebo na tel. č.: 0944 063 796 Udalosť na stránke Sieť...