Už ste jedli „divoký“ med v mestskom parku?

Už ste jedli „divoký“ med v mestskom parku?

jan 13, 2014

Počas prechádzky v Mestskom parku v Piešťanoch nás zvedavosť priviedla k čerstvo spíleným bútľavým stromom určeným na likvidáciu. Bežná vec – niektoré stromy treba odstrániť z bezpečnostných príčin skôr ako niekomu padnú na hlavu. Pozitívne nás šokovalo, že sme v jednej časti bútľaviny našli živú rodinu divokých včiel aj s plástami! Dlho sme nepremýšľali, nečakali na súhlas ale pustili sme sa do záchrannej akcie! Pilčíci sa trafili takmer presne a milej včelej rodine prepílili ich dom krížom. Ale! Všetko podstatné akoby zázrakom zostalo neporušené: spodné plásty boli len jemne zasiahnuté. Bolo nad slnko jasné, že pokiaľ ich necháme napospas osudu, tak nikto z technických služieb mesta to riešiť nebude. Maximálne by si okoloidúci vzali med, alebo zavolali požiarnikov na likvidáciu, alebo by sa rozbehol nekonečný administratívny kolotoč a možno by za tri týždne oznámili miestnemu včelárskemu spolku či sa o to nechcú postarať. Ktovie čo by bolo keby… Ale ako sa hovorí, „Ak chceš poznať budúcnosť, tak ju začni tvoriť!“ – tak sme spustili priamu akciu. Jeden, dva, tri, štyri telefonáty a záchranná akcia sa na druhý deň uskutočnila. Mestskej polícii sme oznámili náš zámer – aby nás nevykázali s pokutou počas našej akcie. Zavolali sme spriateleného včelára, zohnali auto s dostatočnou kapacitou (a stupňom opotrebenia :)), niekoľko pomocníkov a bzučiacu rodinku sme presťahovali dočasne na našu komunitnú záhradu. Veríme že rodinka do jari prežije a dovtedy sa rozhodneme ako s ňou naložíme. Či už to bude navrátenie do parku, preloženie do „priemyselného“ úľa, alebo…? Zaujímavosťou že, že v našich víziách sú aj plány na projekt „mestských včiel“, no zdá sa že tento projekt začal trošku skôr ako sme chceli. 🙂 Nezachránili sme síce 37 miliónov včiel, ale cítime že sme urobili dobrý a prospešný čin. Nepíšeme tento blog aby sme sa „chválili akí sme dobrí“, ale aby sme okolie inšpirovali, že aj malé činy – urobené s dobrým zámerom majú potenciál zlepšiť okolie. Za spoluprácu ďakujeme: Harimu za objavenie úľa a pomoc Marekovi za nezištnú pomoc s nakladaním a vykladaním Firme Záhradný servis za poskytnutie auta a pomoci Ondrovi – bez ktorého odborného vedenia by sme sa nezaobišli Lubomierovi za zorganizovanie...