Bartrujeme

header_text

Trhovisko

Trhovisko, výmenný obchod sú od neakceptujeme_minutkypamäti súčasťou hospodárskych transakcií. V súčasnosti však prevláda peňažné obchodovanie, ktoré môže viesť k nezdravým obchodným praktikám. A tak sa stáva, že klient dodávateľa „zoderie z kože“ tlakom na čo najnižšiu cenu, čo má za následok nespokojnosť, zníženú prosperitu dodávateľa, či zníženú možnosť spravodlivo vyplatiť zamestnancov. Dodávateľ môže zas neznalého zákazníka umelým nadhodnocovaním svojich cien vmanipulovať do nevýhodnej transakcie.

 

1Ep48mhPHoMJx5MnDCcAxT2PS1sgxPTRZa

1Ep48mhPHoMJx5MnDCcAxT2PS1sgxPTRZa

Preto podporujeme spôsob obchodovania využitím alternatívnych spôsobov obchodovania. Či už výmenný obchod, alebo príjmame, komunitné a iné alternatívne meny (bez ťarchy inflácie, či úroku). Takýto obchod je potrebné dohodnúť a jeho podmienky vydiskutovať tak, aby boli obe strany spokojné – k čomu je potrebná medziľudská interakcia a snaha o konsenzus. Etický obchod prináša okrem hospodárskeho výnosu aj zvýšenú kvalitu medziľudských vzťahov a tiež lepší pocit z ľudského kontaktu. Žijeme však vo svete, ktorému do veľkej miery vládnu peniaze a tak sme naklonení aj obojstranne výhodnému peňažnému obchodovaniu. Experimentálne príjmame Bitcoiny a Minútky od členov a partnerov združenia.
 

A preto neváhajte využiť naše služby, alebo naopak ponúknúť Vaše služby, ktorými môžete pokryť napríklad naše aktuálne potreby alebo si od nás požičajte.

 

 Uzatvárajme obchodné dohody spôsobom WIN:WIN!

 

CLOSE
CLOSE