BartrujemeTrhovisko

Trhovisko a výmenný obchod sú od neakceptujeme_minutkypamäti súčasťou hospodárskych transakcií. V súčasnosti však prevláda peňažné obchodovanie, ktoré môže viesť k nezdravým obchodným praktikám. A tak sa stáva, že klient dodávateľa „zoderie z kože“ tlakom na čo najnižšiu cenu, čo má za následok nespokojnosť, zníženú prosperitu dodávateľa, či zníženú možnosť spravodlivo vyplatiť zamestnancov. Dodávateľ môže zas neznalého zákazníka umelým nadhodnocovaním svojich cien manipulovať do nevýhodnej transakcie.

 

1Ep48mhPHoMJx5MnDCcAxT2PS1sgxPTRZa
1Ep48mhPHoMJx5MnDCcAxT2PS1sgxPTRZa

Preto podporujeme alternatívne spôsoby obchodovania. Či už je to výmenný obchod alebo príjem komunitných a iných alternatívnych mien (bez ťarchy inflácie či úroku). Takýto obchod je potrebné dohodnúť a jeho podmienky vydiskutovať tak, aby boli obe strany spokojné – k čomu je potrebná medziľudská interakcia a snaha o konsenzus. Etický obchod prináša okrem hospodárskeho výnosu aj zvýšenú kvalitu medziľudských vzťahov a tiež lepší pocit z ľudského kontaktu. Žijeme však vo svete, ktorému do veľkej miery vládnu peniaze a tak sme naklonení aj obojstranne výhodnému peňažnému obchodovaniu. Experimentálne prijímame Bitcoiny a Minútky od členov a partnerov združenia.
 

A preto neváhajte využiť naše služby alebo naopak, ponúknúť vaše služby, ktorými môžete pokryť napríklad naše aktuálne potreby alebo si od nás niečo požičajte.

 

 Uzatvárajme obchodné dohody spôsobom WIN:WIN!