Partneri

Srdečne ĎAKUJEME týmto partnerom, darcom a podporovateľom

Poskytnutie stánku na naše akcie a udalosti
Poskytnutie zľavy na fakturačný systém
Dlhodobá spolupráca pri organizovaní spoločenských udalostí
Spolupráca na projekte Ustava zeme