Ciele, poslanie, vízia

priroda

Náš slogan

Spájame dobré

Naše motto:

 • Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. Mahátmá Gandhí
 • My sme tí, na ktorých sme čakali

Hlavný strategický cieľ

„Vytvoriť paralelný systém podpory života.“

Poslanie

„Nachádzať a spájať nositeľov prirodzených ľudských hodnôt, vytvárať podmienky na fungovanie udržateľných spoločenstiev.“

Naša vízia: SLOBODNÁ SPOLOČNOSŤ

„Zdravo fungujúce a rozvíjajúce sa sebestačné spoločenstvo, ktoré udržuje priestor na spoluprácu a spájanie ľudí podobných myšlienok. Zdroje na fyzické prežitie sú produktom spoločnej snahy členov komunity. V tomto spoločenstve fungujú transparentné, zdravé medziľudské vzťahy a všetky jej činnosti a udržiavanie funguje v čo najväčšom možnom súlade s prírodou a pre jej prosperitu. Členovia majú otvorenú myseľ, venujú sa zmysluplnej spolupráci, sú aktívni, tvoriví a mierumilovní ľudia, zameraní na udržateľný život.”

Ako to robíme?

   1. Poukazujeme na problémy súčasnej spoločnosti, predkladáme zmysluplné a praktické riešenia smerujúce k pozitívnej zmene a podporujeme ich realizáciu
   2. Podporujeme sebestačnosť a znižovanie závislosti na súčasnom sociálno-ekonomickom prostredí
    1. Potravinová sebestačnosť a podpora zdravého životného štýlu
    2. Podpora ekonomickej nezávislosti na centrálnom bankovníctve
    3. Podpora integrálnych foriem vzdelávania
   3. Spoluvytvárame paralelný spoločensko-ekonomicko-vzdelávací systém na podporu života

clovek