KTO SME

Sme skupina organizovaného dobročinu. Rozhodli sme sa, že sa prestaneme vyhovárať na „nepriazeň osudu, politikov, šéfov, susedov a tých ostatných“. Uvedomujeme si, že ak chceme žiť v krajšom svete, tak je nevyhnutné si najskôr urobiť krajší svoj vlastný svet a potom pretvárať ten vonkajší.

Máme stabilné administratívne jadro tímu, okolo ktorého podľa potreby vytvoríme „akčný tím“ na konkrétny projekt, aktivitu. Nemáme klasický model členstva a naše riadenie nie je hierarchické, ani despotické, ani demokratické. Každý z nás má slobodnú vôľu sa zúčastňovať (alebo aj nie) na spoločných aktivitách. Všetci sme si rovní, čo v praxi znamená to, že rozhodujú tí, ktorí sú aktívni. Niektorí sa pripoja a sú s nami dlhodobejšie, niektorí pridajú ruku k dielu len krátkodobo. Podstatný je však zámer a krôčiky, ktoré vedú k zmene.

Snažíme sa vzájomne sa učiť, čo je to sloboda a zodpovednosť. Berieme svoj život do vlastných rúk a snažíme sa s ním robiť to najlepšie, čo vieme. Jednotlivec toho veľa nezmôže, ale keď spojíme sily a dáme tomu formu, ktorá je „kompatibilná“ so súčasným systémom, môžeme tak vytvoriť kultúrne impulzy, inšpirácie, aktivity a projekty, ktoré pozitívne ovplyvňujú naše okolie.

Vnímame univerzálne.

Myslíme globálne.

Meníme lokálne.