Ľudia a spolupráca

Možnosti účasti, spolupráce, podpory a prislúchajúce odmeny:

 1. Člen združenia – Podporovateľ – detaily člensta clenstvo
 2. Dobrovoľník (Podmienky: Priama účasť na aktivitách združenia a cieľavedomá podpora združenia v rozsahu 20hodín mesačne v trvaní aspoň troch mesiacov.) Získava tieto výhody:
  1. všetko čo platí pre člena;
  2. možnost webového priestoru pre svoje aktivity a subdomény v tvare http://tvojasubdomena.sietdobra.sk
  3. možnosť vytvorenia členskej vizitky vo formáte Siete Dobra s vlastným telefónnym číslom – 20ks
 3. Dobrák – riadny člen (Podmienky: Sústavná alebo výnimočná podpora aktivít združenia, expertná spolupráca.) Získava tieto výhody
   1. všetko čo platí pre člena a dobrovoľníka
   2. Priestor na vytvorenie profilu na webstránke “Dobrákov” o svojej osobe
    1. editorský prístup na facebookovú stránku, kde môže publikovať zaujímavé zdroje z Internetu, propagovať svoje alebo spriatelené akcie, semináre, stretnutia
   3. po dohode môžeš dostať redaktorský prístup do redakčného systému www.sietdobra.sk a môžeš sa zúčastniť tvorby webu:
   • zverejňovať články po schválení šéfredaktorom
   • vytvárať udalosti v kalendári
   • získaš zastrešenie značkou “Sieť Dobra” pre Tvoje aktivity
   • získaš kontakty na odborníkov, spriatelené organizácie, referencie
   • právo hlasovať na poradách
 4. Zamestnanec, kontraktor, platený spolupracovník – špecifická skupina (Podmienky: Pracovná zmluva, zmluva o spolupráci.) Získava tieto výhody:
  1. Všetko čo platí pre člena, dobrovoľníka a Dobráka
  2. prístup do kolaboračného projektovému manažmentu cez systém ADIOS s možnosťou vytvárania úloh, časových plánov, finančných kalkulácii, faktúr, správa kontaktov (CRM) atď…
  3. administrátorský prístup do súkromnej pracovnej skupiny https://www.facebook.com/groups/dobraci/ (skupina je určená na výzvy pre ľudí, ktorí sa vyjadrili že sú ochotní pomôcť s drobnými vecami. Čiže zdieľanie linkov, preklady článkov, pomoc s roznosom letákov a pod.)
  4. prístup k interným dokumentom na Google Drive
  5. Finančnú odmenu podľa dohody
 5. Jednorazový darca – investor (Podmienky: Jednorazový finančný dar.) Získava tieto výhody
  1. Odmenou pre jednorazových darcov je kombinácia uvedených benefitov pre členov, dobrovoľníkov a “Dobrákov” a samozrejme zvýšenie tzv. “sociálneho kreditu” darcu alebo jeho organizácie. Tieto odmeny sú definované v týchto kategóriách
   1. 33 eur a viac – členstvo v združení a výhody s tým súvisiace
   2. 111 eur a viac – výhody ako pre dobrovoľníka
   3. 333 eur a viac – výhody ako pre Dobráka, akurát bude uvedený v zozname Čestných darcov
   4. 523 eur a viac – súhrn všetkých doterajších odmien plus možnosť propagácie aktivít darcu, prípadne jeho spoločnosti prostredníctvom článku, alebo rozhovoru na našom webe a zároveň jeho distribúcia cez všetky mediálne kanály
   5. Dary nad 1000 eur budú riešené individuálne s darcami
 6. Pravidelný darca (Podmienky: Trvalý príkaz na úhradu na účet Siete Dobra.)
  1. Odmenou pre pravidelných darcov platia tie isté pravidlá a cenové hladiny ako pri jendorazových darcov. Tieto výhody budú realizované v čase, keď kumulatívna suma darov presiahne danú hranicu.