Ľudia a spolupráca

Možnosti účasti, spolupráce, podpory a prislúchajúce odmeny:

 1. Člen združenia – podporovateľ – detaily členstva clenstvo
 2. Dobrovoľník (Podmienky: Priama účasť na aktivitách združenia a cieľavedomá podpora združenia v rozsahu 20 hodín mesačne v trvaní aspoň troch mesiacov.) Získava tieto výhody:
  1. všetko, čo platí pre člena;
  2. možnosť webového priestoru pre svoje aktivity a subdomény v tvare http://tvojasubdomena.sietdobra.sk
  3. možnosť vytvorenia členskej vizitky vo formáte Siete Dobra s vlastným telefónnym číslom – 20 ks
 3. Dobrák – riadny člen (Podmienky: Sústavná alebo výnimočná podpora aktivít združenia, expertná spolupráca.) Získava tieto výhody
   1. všetko, čo platí pre člena a dobrovoľníka
   2. priestor na vytvorenie profilu na webstránke “Dobrákov” o svojej osobe
    1. editorský prístup na facebookovú stránku, kde môže publikovať zaujímavé zdroje z Internetu, propagovať svoje alebo spriatelené akcie, semináre, stretnutia
   3. po dohode môže dostať redaktorský prístup do redakčného systému www.sietdobra.sk a môže sa zúčastniť tvorby webu:
   • zverejňovať články po schválení šéfredaktorom
   • vytvárať udalosti v kalendári
   • získať zastrešenie značkou “Sieť Dobra” pre svoje aktivity
   • získať kontakty na odborníkov a spriatelené organizácie, referencie
   • hlasovať na poradách
 4. Zamestnanec, kontraktor, platený spolupracovník – špecifická skupina (Podmienky: Pracovná zmluva, zmluva o spolupráci.) Získava tieto výhody:
  1. všetko, čo platí pre člena, dobrovoľníka a Dobráka
  2. prístup ku kolaboračnému projektovému manažmentu cez systém ADIOS s možnosťou vytvárania úloh, časových plánov, finančných kalkulácií, faktúr, správa kontaktov (CRM) atď…
  3. administrátorský prístup do súkromnej pracovnej skupiny https://www.facebook.com/groups/dobraci/ (skupina je určená na výzvy pre ľudí, ktorí vyjadrili ochotu pomôcť s drobnými vecami, čiže zdieľanie linkov, preklady článkov, pomoc s roznosom letákov a pod.)
  4. prístup k interným dokumentom na Google Drive
  5. finančnú odmenu podľa dohody
 5. Jednorazový darca – investor (Podmienky: Jednorazový finančný dar.) Získava tieto výhody
  1. kombinácia uvedených benefitov pre členov, dobrovoľníkov a “Dobrákov” a samozrejme zvýšenie tzv. “sociálneho kreditu” darcu alebo jeho organizácie. Tieto odmeny sú definované v týchto kategóriách:
   1. 33 eur a viac – členstvo v združení a výhody s tým súvisiace
   2. 111 eur a viac – výhody ako pre dobrovoľníka
   3. 333 eur a viac – výhody ako pre Dobráka, akurát bude uvedený v zozname Čestných darcov
   4. 523 eur a viac – súhrn všetkých doterajších odmien plus možnosť propagácie aktivít darcu, prípadne jeho spoločnosti prostredníctvom článku alebo rozhovoru na našom webe a zároveň jeho distribúcia cez všetky mediálne kanály
   5. dary nad 1000 eur budú riešené individuálne s darcami
 6. Pravidelný darca (Podmienky: Trvalý príkaz na úhradu na účet Siete Dobra.) Pre odmeny pravidelných darcov platia tie isté pravidlá a cenové hladiny ako pre jednorazových darcov. Tieto výhody budú realizované v čase, keď kumulatívna suma darov presiahne danú hranicu.