AKTIVITY

Naše projekty a aktivity

Pravidelné / aktuálne

SMALL_bch_logo_white_on_black

Realizované

 • Vytvorenie slovenskej verzie webu Ústava Zeme
 • Startupy
 • Organizácia a realizácia lokálnych remeselných trhov Pieščanský rýnek
 • Spoluúčasť a podpora kampane „Za triezvu drogovú politiku“ s cieľom racionalizovať drogové zákony na Slovensku
 • prednáškovo-diskusné stretnutia “Špirála: vyžarujeme zmenu si kládli za cieľ pravidelne predstaviť nezvyčajné osobnosti so silnými životnými príbehmi;
 • Vytvorená diskusná platforma „Na prahu“ a dve realizované diskusie v cykle „Prvé kroky“ v kníhkupectve Panta Rhei v Bratislave
 • Realizácia komunitnej záhrady založenej na princípoch udržateľnosti, svojpomoci a princípov permakultúry
 • Ini­cia­tíva PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti vznikla kvôli nespokoj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Monsanto v ich regi­óne (Monsanto ukončilo svoje aktivity v regióne)
 • Preklad konceptu a podpora implementácie komunitnej meny Minuto v Slovenskom prostredí

glote.org

 • (pozastavené) Spolupráca na vývoji sociálno-hospodárskej siete (pozastavené) slúžiacej na výmenu a zdieľanie tovarov, ponuku/spotrebu služieb medzi obyvateľmi a koordinovanú realizáciu spoločensky užitočných aktivít. V najnovšej fáze dostala meno glote a vývoj bude pokračovať v spolupráci s akademickými kruhmi
 • (ukončené) Spolupráca na projekte University for the Future

Spojme sa a dokážeme viac!

clenstvo