AKTIVITY

Naše projekty a aktivity

AktuálneSMALL_bch_logo_white_on_black

 • organizácia akcií ktorých cieľom je sa stretnúť podnietiť k zamysleniu, kreativite, dávať impulzy aktivitu, sebarozvoj a podporovať zdravší životný štýl
  • pravidelná organizácia Piešťanskej zóny bez peňazí
  • pravidelné mesačné stretnutia členov a sympatizantov v sídle združenia zamerané na rozvoj aktivít, pracovné stretnutia, vzájomné vzdelávanie, prednášky alebo ľudský kontakt pri dobrom jedle
  • prednáškovo-diskusné stretnutia “Špirála: vyžarujeme zmenu si kladú za cieľ pravidelne predstaviť nezvyčajné osobnosti so silnými životnými príbehmi
 • Vytvorenie slovenskej verzie webu Ústava Zeme
 • Startup: vytvorenie značky BLONDE CHAMOMILE na tvorbu audiovizuálne obsahu podporujúceho aktivity združeniie
 • spolúčasť a podpora kampane za triezvu drogovú politiku s cieľom racionalizovať drogové zákony na Slovensku

 

Pozastavené/realizované

 • Vytvorenie značký Pieščanský Rýnek a organizácia miestnych trhov
 • Startupy
 • Vytvorená diskusná platforma „Na Prahu“ a realizované dve diskusie z cyklu „Prvé kroky“ v kníhkupectve Panta Rhei v Bratislave
 • realizácia komunitnej záhrady založenej na princípoch udržateľnosti, svojpomoci a princípov permakultúry
  • Ini­cia­tíva PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti vznikla kvôli nespo­koj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Mon­santo v ich regi­óne
 • preklad konceptu a podpora implementácie komunitnej meny Minuto v Slovenskom prostredí

clearnet_logo

glote.org

 • spolupráca na vývoji sociálno-hospodárskej siete (pozastavené) slúžiacej na výmenu a zdieľanie tovarov, ponuku/spotrebu služieb medzi obyvateľmi, koordinovanú realizáciu spoločensky užitočných aktivít. V najnovšej fáze dostal meno glote a vývoj bude pokračovať v spolupráci s akademickými kruhmi

 

Úvod do telovej psychoterapie

 

 

 • encyklopédia sebestačnosti je v súčasnosti pozastavený projekt, aplikácia bude slúžiť na štrukturované zhromažďovanie informácii, návodov, stránok venujúcich sa samostatnosti, nezávislosti, svojpomoci. Hľadáme aktivistov, ktorí sú ochotní tento projekt oživiť.
 • spolupráca na projekte Univeristy for the Future

 

Spojme sa a dokážeme viac!

clenstvo

 

CLOSE
CLOSE