KONTAKT

Kontakty

OZ Sieť Dobra

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MVSR, VVS/1-900/90-39459
Dátum registrácie: 26.04.2012
Adresa: Bazovského 4735/22, 921 01  Banka (okres Piešťany)
Štatutárni zástupcovia: Mgr. Karin Magová, Ľubomír Harmanovský

IČO: 42289700
DIČ: 2023533347

Bankové spojenie:
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2487 7020
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Telefón: +421 905 823 784
Kontaktný e-mail: sietdobra@sietdobra.sk
Fakturačný e-mail: obchod@sietdobra.sk
E-shop: shop.sietdobra.sk

Facebook:
facebook.com/sietdobra

Kontaktný formulár: