KONTAKT

Kontakty

Sieť Dobra

Komenského 4619/21
Korešpondenčná adresa:
Bazovského 4735/22
921 01 Banka (okres Piešťany)
IČO: 42289700
DIČ: 2023533347

Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MVSR, VVS/1-900/90-39459

Bankové spojenie:
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2487 7020
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Štatutárny zástupca: Mgr. Karin Magová, Róbert Zelník, Ľubomír Harmanovský

Telefón: +421 (905) 823 784
E-mail: sietdobra@sietdobra.sk

 

clenstvo

 

Kontaktujte nás:

Captcha:
8 + 11 =

CLOSE
CLOSE