KONTAKT

Kontakty

Sieť Dobra

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MVSR, VVS/1-900/90-39459
Adresa: Bazovského 4735/22, 921 01  Banka (okres Piešťany)

IČO: 42289700
DIČ: 2023533347
IČ DPH: SK2023533347

Bankové spojenie:
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2487 7020
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Štatutárni zástupcovia: Mgr. Karin Magová, Róbert Zelník, Ľubomír Harmanovský

E-mail: sietdobra@sietdobra.sk

Facebook: facebook.com/sietdobra

Kontaktný formulár:

clenstvo