Vyrobili sme prototyp glote

Vyrobili sme prototyp glote

okt 22, 2012

Prečo vznikol prototyp? Prototyp glote je medzivýsledkom snahy o vytvorenie udržateľného sociálno-ekonomického modelu pre spoločenstvá (on-line, mestské, záujmové…). Prináša náčrt platformy na prechod od súčasného systému v kríze ku spoločnosti, ktorej zámerom je sebestačnosť, užitočnosť, ekonomicky slobodný život atď. Vznikol spojením ideí viacerých ľudí, skupín, odborníkov, ktorí vyslovili dopyt po on-line aj off-line riešení sociálno-ekonomických vzťahov na úrovni miestnych komunít. Je určený pre jednotlivcov, skupiny ľudí, firmy… Prototyp zatiaľ umožňuje štrukturovane vytvárať portfólio zdrojov a potrieb (tovary a služby) a prezerať portfólio iných užívateľov. Umožňuje pridávať projektové zámery a (čiastočne) plánovať pracovné cykly, definovať úlohy a pridávať komentáre riešiteľov. Vymysleli sme intuitívne UI s novým konceptom nahliadania na informácie v systéme (čiastočne implementované).   Čo ďalej? Batoľa je na svete. Trošku rozpráva, kýva ručičkami, no teraz potrebuje pomoc a podporu, aby mohlo rásť. Teraz oslovujeme práve Vás, ktorí nás sledujete a ten dopyt ste vyslovili. Páči sa vám to, radi by ste to už mali a ste zvedaví, kam to dotiahneme? Prototyp a hračka pre deti je jedna vec, ale ak to má byť „raketa na Mars“, potrebujeme trošku viac. Vypracovali sme projektový plán v slovenčine a angličtine, kde popisujeme detaily. Potrebujeme na to ešte cca 1600 hodín kvalifikovanej odbornej práce (ekvivalent 20.000 EUR). Aby bol team efektívny a koordinovaný, potrebujeme ho mať na jednom mieste a zabezpečiť potreby pre celý team počas trvania projektu. Na toto už však náš rozpočet ani dobrovoľnícke sily nestačia.   Čože, vy potrebujete peniaze na bezpeňažný projekt? Jedna možnosť je robiť to ako doteraz, rozhodení po celej Európe a možno o pár rokov to bude ONO. Druhá možnosť je získať zdroje a spustiť projektový plán, ktorý vývoj zefektívni geometrickým radom. Áno, súčasné peniaze sú nástrojom, ktorý to celé urýchli (kým ešte ako-tak fungujú).  Teraz ich potrebujeme na stavbu „mosta“ ku zdravým jednotkám výmeny. Použijeme ich na zaplatenie odborníkov a režijných výdavkov spojených s vývojom. Finančnú správu o použití zdrojov zverejníme vo výročnej správe občianskeho združenia. (Ak sa vám zdá suma vysoká, prosím preštudujte si, aké špásy platíme spoločne nedobrovoľne na softvérové projekty štátu). V našom projekte viete: prečo to je, na čo je to dobré, kto to bude robiť a čo z toho bude. Ak nie, pýtajte sa, radi odpovieme priamo alebo oslovíme...

Dostali sme scrámy

Dostali sme scrámy

júl 23, 2012

Je to len pár dní, čo sme zverejnili našu víziu a zámer vytvoriť software na riadenie komunit – tzv. sociálno-hospodársku sieť. A veci sa raketovým tempom dostali do pohybu. Ozvali sa podporovatelia, programátori, ľudia, čo nám chcú úprimne s týmto zámerom pomôcť, objavili sa podobné projekty, niektorých sme aj oslovili a zrazu… Ide sa na to! Minulý týždeň sme boli na „služobnej ceste“ v Prahe, kde sme nadviazali kontakt s občianskym združením Adato Paradigma, ktoré vyvíja veľmi podobný systém s pracovným názvom Stream-3. Po dvoch veľmi priateľských stretnutiach a vzájomnom predstavení svojich projektov sme sa dohodli na spolupráci do budúcna. Zatiaľ zdieľame jeden problém a vzájomne sme sa dohodli, že keď sa ho jednej alebo druhej strane podarí vyriešiť, budeme zdieľať aj toto riešenie. Takisto sme sa dohodli na vzájomnom prepojení oboch systémov v miere, akej to bude možné. Druhá séria stretnutí v Creative Gate vyústila do fúzie našich zámerov a projektov. Spojili sme svoje plány a vytvorili konkrétny plán implementácie. S nadšením sme prijali model vývoja SCRUM (agilné programovanie), ktoré je založené na krátkych vývojových cykloch (šprintoch), v rámci ktorých sa buduje jednoduchá, ale funkčná aplikácia, ktorá plní základné funkcie a je ihneď použiteľná, čo je pre náš zámer ideálne. Ideme totiž neprebádanou cestou a nevieme s istotou povedať, čo komunita bude potrebovať, a tento organický model je nastavený práve na meniace sa podmienky a neustálu spätnú väzbu voči požiadavkam „zákazníka“. Zákazník sme v tomto prípade my a ostatní ľudia, ktorí cítia potrebu podobného priestoru. V praxi to znamená, že do dvoch týždňov bude funkčná aplikácia, ktorá poskytne základnú funkcionalitu: projekt manažment, zdieľanie schopností/tovarov, dopyty po službách/tovaroch. V daľších vývojových cykloch budeme implementovať a rozširovať ďaľšiu funkcionalitu podľa žiadosti a priorít komunity. To znamená, že moduly pre vnútorný kreditný systém (LETS), potravinové banky, časové banky atď. naprogramujeme v prípade, že o ne bude záujem v komunite. Vytvoríme SCRUM team s členmi komunity, ktorá bude mať záujem o spoluprácu a spoločne implementujeme ich základné požiadavky v ďalšej iterácii. Je úžasné byť súčasťou tohoto tvorivého procesu. Miestami sme takmer vo „vytržení“ z toho, ako sa veci pohli dopredu už len tým, že sme začali komunikovať verejne. Že sme sa nebáli osloviť ľudí s podobnými myšlienkami. Vytvorilo to synergie,...