Prečo to robíme?

Prečo to robíme?

NESPOKOJNOSŤ so súčasným stavom
Konzumný a egoistický spôsob života, ktorý momentálne prevažuje v ľudských prejavoch, vedie k smútku, nespokojnosti, hnevu, pocitu samoty, stereotypu a naháňaniu sa za peniazmi, statkami či k porovnávaniu sa s ostatnými. Myslíme si, že súčasný stav je natoľko vážny, že jeho riešenie nemôžeme nechávať len na politikov a ekonómov, nakoľko sa ich nezodpovedné činy stávajú otázkou stability nášho života a života planéty ako celku.

PRVÉ KROKY
Preto hneď v začiatkoch smerujeme našu pozornosť a energiu predovšetkým do vyhľadávania a stretávania ľudí, ktorých hodnoty odrážajú poznanie skutočných ľudských potrieb a vedú k naplneniu ľudského života. V každom z nás sa nachádza túžba po hojnosti, dostatku, bezpečí, láske, spokojnosti, radosti a kreativite. Narodili sme sa však do spoločnosti, ktorá nám dáva málo podnetov na rozvoj ľudského potenciálu a mnoho mantinelov, za ktoré nemôžeme vidieť. My sme si vybrali transparentnú cestu hľadania a šírenia zdravých ľudských hodnôt a princípov vzájomnej pomoci a spolupráce.

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA a potreba zmeny
Existujú spoločenské modely aj modely myslenia a správania, ktoré nám môžu pomôcť v rozvoji užitočnej spolupráce na úrovni jednotlivcov, ale aj spoločnosti. Uvedomujeme si jedinečnosť každého z nás a chceme sa preto pre seba stať učiteľmi a žiakmi. Vidíme, že všetci si máme navzájom toho ponúknuť toľko, že nedostatok, porovnávanie a boj sa stáva len ilúziou egoistického a hierarchického nastavenia systému, do ktorého sme sa narodili a ktorý sme prijali. Vďaka spájaniu ľudí s podobnou motiváciou však spoznávame aj iné cesty, na ktorých môžeme žiť a tvoriť, nie len prežívať a otročiť.
Nachádzame sa v zlomovom období a mnohí z nás cítia naliehavú potrebu zmeny. Nikdy v známej histórii sme nemali taký úžasný prístup k informáciám a ľudskému poznaniu, ktorý nám dnes ponúka Internet. Zároveň zažívame súčasne niekoľko problémov prerastajúcich do kríz (enviromentálna, energetická, ekonomická, charakterová), ktorých skutočné riešenie visí niekde v priestore medzi nebom a zemou.

Ak si tieto skutočnosti uvedomíme, uvidíme, aké množstvo prostriedkov a podnetov na zmenu nám táto doba dáva.

Výrok, ktorý uzatvára tento úvod, môže pre niekoho znieť ako klišé. Realitu však hodnotíme z vlastnej skúsenosti a preto: Začať treba od seba.

Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete.

– Mahátma Gándhí –

clenstvo