Dobráci

Karin Mago

Karin Mago

Som tá, ktorá sa prejavuje farbami. Prajem si farebný svet, nech naše životy hrajú farbami, nech sú naše vzťahy pestré, láskavé, založené na vzájomnej empatii, spolupráci a podpore. Naučme sa dávať sebe a iným slobodu a náš svet zažije krásu vo všetkých odtieňoch. Sloboda je najviac. Prejavujme sa tak, ako cítime, vezmime zodpovednosť za svoje životy do vlastných rúk, buďme sebestační, otvorení voči zmenám, ohľaduplní k ostatným. Nech je nám všetkým dobre!

Zuzana Dideková

Zuzana Dideková

So Sieťou Dobra spolupracujem od roku 2013. Zaujala ma ich snaha hľadať a rozvíjať riešenia súčasných ekologických, ekonomických a sociálnych problémov novými progresívnymi metódami rešpektujúcimi prírodu i človeka. Ako občianska aktivistka sa venujem hlavne otázke drogovej politiky, snahe o jej racionalizáciu a vedecký prístup k nej. Venujem sa ľudskoprávnej problematike ako dobrovoľníčka pri rôznych podujatiach podporujúcich ľudské práva a členka Amnesty International a snažím sa aktívne zapájať do boja za slušnú otvorenú spoločnosť. Okrem ľudskoprávnych tém sa zaujímam aj o vedu a techniku a jej zapojenie do riešenia sociálnych a environmentálnych problémov.

Jana Gavlasová

Jana Gavlasová

Do Siete Dobra ma priviedla túžba po zmysluplnej činnosti, ktorá by bola prínosná aj iným ľuďom. Spolupráca so zaujímavými ľuďmi na zaujímavých projektoch. Som mamou na plný úväzok a nie je mi ľahostajné, v akom stave je svet v dnešnej dobe a v akom ho zanecháme našim deťom. Z lásky k prírode sa venujem výsadbe a ošetrovaniu ovocných stromov a starám sa o komunitnú včelnicu. Mám víziu zhodnotiť svoje skúsenosti zakladaním mikrofariem, kde nie je potrebný veľký pozemok, ale efektívne využitie malých plôch s maximálnym výnosom a zároveň šetrné nakladanie s pôdou. Tak sa šetrí nielen energia potrebná na hospodárenie, ale aj zdroje ľudské, prírodné a finančné. Malo by to viesť k radosti z dobre odvedenej práce a zdieľaniu s ostatnými a tým vylepšovať medziľudské vzťahy.
Vo voľnom čase sa venujem háčiku a ihliciam.

Ľubomír Harmanovský

Ľubomír Harmanovský

Za posledných pár rokov sa mi podarilo zmeniť svoj život z frustrovaného, zakomplexovaného a nešťastného chlapca v mužskom tele na pokojného, sebavedomého muža. Moje vzťahy s blízkymi sa radikálne zlepšili, začal som pomáhať nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Uvedomil som si, že ak spojíme sily s jedným zámerom, dokážeme veľké veci. Preto som sa rozhodol, že začnem robiť veci, ktoré sú prospešné nielen pre mňa, ale aj pre spoločnosť, v ktorej žijem. Chcem spoluprácou realizovať užitočné projekty a šíriť namiesto sebeckosti dobrosrdečnosť. Mojou životnou motiváciou je zmysluplný zámer. 

http://lubomier.sk

Čestní členovia

Títo ľudia sa nemalou mierou podieľali na našich projektoch, aktivitách alebo sa významne zaslúžili o fungovanie združenia.

Jaman Tree

Jaman Tree

Hoci pochádzam z Austrálie, na Slovensku sa už tiež cítim ako doma vďaka priateľstvám i projektom, do ktorých som vložil kus seba. Moju životnú cestu v mladosti výrazne ovplyvnilo stretnutie s aboriginskými starešinmi a ich učenie. Táto cesta neskôr prirodzene vyústila do účasti a organizácie viacerých austrálskych Rainbow stretnutí. Láska k Matke Zemi ma zase priviedla k permakultúre. Veľkú časť života som strávil v Indii. Pracoval som pre tibetskú vládu a budoval permakultúrne osady pre tibetských utečencov. V severnej Indii som pomáhal so sirotincami a tamojšie deti učil záhradníčiť. Zúčastnil som sa i projektu zalesňovania svätého kopca Arunachala a spolupracoval som s Dalajlámom. V Indii som sa roky venoval tiež hudbe, konkrétne hre na tradičný strunový nástroj santur. Na Slovensko som prišiel prvýkrát pred tromi rokmi a táto krajina, príroda, ľudia a zvyky mi učarovali. V lete 2013 som sa usadil v Piešťanoch a začal spolupracovať so združením Sieť dobra. Veľmi ma teší práca v tamojšej komunitnej záhrade a môj revolucionársky duch sa prejavil v iniciatíve a kampani proti GMO. Zároveň som spisovateľ, v týchto dňoch mi vychádza poetická novela „I Crow River“, venujúca sa mnohým témam, ktorým čelí spoločnosť a jedinci (ekológia, spiritualita, cesta duše ..). Svoje myšlienky publikujem v blogu (http://www.jahcrow.blogspot.com/) a stránke (http://www.caferevolution.org/).

Robo Jankovich

robo_j
Robo Jankovich

Záujem o priaznivú spoločenskú alternatívu ho cez časopis fénix*(1996-99) priviedol k alternatívnej ekonomike – (1997), tvorbe Prírodného mesačného kalendára podľa slovanských predlôh a projektu „Škola prírodného vedomia“ (1999). Hľadanie komunitných alternatív ho priviedlo na Zaježovú (2000), kde hospodári a vyrába „Syr z divokých lúk“. Okrem toho sa venuje tvorbe a facilitácii „Zážitkových seminárov tvorby skutočného spoločenstva“ (Acentrum, Praha) a pripravuje vydanie svojej
druhej knihy venovanej týmto témam. Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti, spravuje skupinu a spravodaj „Miesta Premeny“ (facebookscoop.it) a službu vsieti.sk, ktorá sa venuje hlavne hľadaniu súvislostí a mapovaniu miest priaznivej spoločenskej premeny. rodo@sietdobra.sk

Daniel Marko

Daniel Marko

Život mi zmenila postmoderná psychológia, kde sa venujem komunikačnej a hypnotickej psychoterapii v tradícii Miltona H. Ericksona. Každého človeka vnímam ako unikátnu individualitu s právom na svoju realitu a svoje videnie toho, čo je správne, dobré a dokonca aj skutočné. A preto tiež neverím v osvietené schopnosti vodcov a politikov „objektívne“ určovať správny smer nám všetkým. Obávam sa, že žijeme v systéme snažiacom sa o opak slobody – teda v spoločenskej aj osobnej „ne-slobode“.  Spísal som o tom knihu „Veľká príručka na oslobodenie“. S priateľmi na Facebooku a v mojich blogoch už roky tvorím slobodnú alternatívu bez vodcov a lídrov. Chcem pomáhať oslobodzovať sa ľuďom, ale aj komunitám a celej spoločnosti. Som spoluzakladateľom hnutia za Priamu demokraciu, ktoré sa snaží o to, aby hlas ľudí mal vyššiu váhu ako hlas politikov. Podieľam sa na viacerých projektoch na rozvoj udržateľných komunít a alternatívnej ekonomiky – napr. projekt EKO banka a projekt eko-osady Olšinka pri Perneku. dano@sietdobra.sk

Robert Zelník

Robert Zelník

Zaujímam sa o inovatívne prístupy v spoločenských štruktúrach, vo firemnej kultúre a v ekonomických systémoch. Udivuje ma obrovská priepasť medzi možnosťami, ktoré máme k dispozícii pre šťastný a naplnený život, a skutočným stavom sveta a prostredia, v ktorom žijeme. Snažím sa vytvárať prepojenia medzi ľuďmi, ktoré by umožnili premostiť túto priepasť medzi tým, čo je a tým, čo by mohlo byť. Veľkú nádej vkladám do nových objavov v oblasti ľudskej motivácie a synergických, vnútorne motivovaných spôsobov spolupráce. 

https://about.me/robert.zelnik

2 odpovede na „Dobrácis“

  1. bojovať proti GMO, v našej dobe keď sa u nás doslova recyklujú plesnivé potraviny, z ktorých karcinogénne butulo-toxíny, ktoré sú vedľajšie metabolické produkty plesní neodstránia, ani vysokými teplotami, mi príde ako mätenie nepriateľa. Dnes koncerny zámerne vyberajú najlacnejší tovar, dodavateľov, ktorí ich podplatili fingovanými poplatkami za marketíng na propagáciu, bez ohľadu na obchodnú maržu a kvalitu. Naozaj nie sme už ani odpadkovým košom, ale doslova špinavým záchodom EU zvratkov.

    1. určite nikto nepopiera, že jesť plesne je nezdravé, ale prečo jesť plesnivé GMO potraviny? alebo si spravíme GMO potraviny, ktoré nebudú plesnivieť? a môžeme všetky zbytky recyklovať dookola .. nie je zlý nápad 😉

Nie je možné pridávať komentáre.