Dobráci

jamanJaman Tree

Hoci pochádzam z Austrálie, na Slovensku sa už tiež cítim ako doma vďaka priateľstvám i projektom, do ktorých som vložil kus seba. Moju životnú cestu v mladosti výrazne ovplyvnilo stretnutie s aboriginskými starešinmi a ich učenie. Táto cesta neskôr prirodzene vyústila do účasti a organizácie viacerých austrálskych Rainbow stretnutí. Láska k Matke Zemi ma zase priviedla k permakultúre. Veľkú časť života som strávil v Indii. Pracoval som pre tibetskú vládu a budoval permakultúrne osady pre tibetských utečencov. V severnej Indii som pomáhal so sirotčincami a tamojšie deti učil záhradníčiť. Zúčastnil som sa i projektu zalesňovania svätého kopca Arunachala a spolupracoval som s Dalajlámom. V Indii som sa roky venoval tiež hudbe, konkrétne hre na tradičný strunový nástroj santur. Na Slovensko som prišiel prvýkrát pred tromi rokmi a táto krajina, príroda, ľudia a zvyky mi učarovali. V lete 2013 som sa usadil v Piešťanoch a začal spolupracovať so združením Sieť dobra. Veľmi ma teší práca v tamojšej komunitnej záhrade a môj revolucionársky duch sa prejavil v iniciatíve a kampani proti GMO. Zároveň som spisovateľ, v týchto dňoch mi vychádza poetická novela „I Crow River“, venujúca sa mnohým témam, ktorým čelí spoločnosť a jedinci (ekológia, spiritualita, cesta duše ..). Svoje myšlienky publikujem v blogu (http://www.jahcrow.blogspot.com/) a stránke (http://www.caferevolution.org/).

Daniel Marko

Život mi zmenila postmoderná psychológia, kde sa venujem komunikačnej a hypnotickej psychoterapii v tradícii Miltona H. Ericksona. Každého človeka vnímam ako unikátnu individualitu s právom na svoju realitu a svoje videnie toho, čo je správne, dobré a dokonca aj skutočné. A preto tiež neverím v osvietené schopnosti vodcov a politikov „objektívne“ určovať správny smer nám všetkým. Obávam sa, že žijeme v systéme snažiacom sa o opak slobody – teda v spoločenskej aj osobnej „ne-slobode“.  Spísal som o tom knihu „Veľká príručka na oslobodenie“. S priateľmi na Facebooku a v mojich blogoch už roky tvorím slobodnú alternatívu bez vodcov a lídrov. Chcem pomáhať oslobodzovať sa ľuďom, ale aj komunitám a celej spoločnosti. Som spoluzakladateľom hnutia za Priamu demokraciu, ktoré sa snaží o to, aby hlas ľudí mal vyššiu váhu ako hlas politikov. Podieľam sa na viacerých projektoch na rozvoj udržateľných komunít a alternatívnej ekonomiky – napr. projekt EKO banka a projekt eko-osady Olšinka pri Perneku. dano@sietdobra.sk

robo_j

Robo Jankovich

Záujem o priaznivú spoločenskú alternatívu ho cez časopis fénix*(1996-99) priviedol k alternatívnej ekonomike – (1997), tvorbe Prírodného mesačného kalendára podľa slovanských predlôh a projektu „Škola prírodného vedomia“ (1999). Hľadanie komunitných alternatív ho priviedlo na Zaježovú (2000), kde hospodári a vyrába „Syr z divokých lúk“. Okrem toho sa venuje tvorbe a facilitácii „Zážitkových seminárov tvorby skutočného spoločenstva“ (Acentrum, Praha) a pripravuje vydanie svojej
druhej knihy venovanej týmto témam. Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti, spravuje skupinu a spravodaj „Miesta Premeny“ (facebookscoop.it) a službu vsieti.sk, ktorá sa venuje hlavne hľadaniu súvislostí a mapovaniu miest priaznivej spoločenskej premeny. rodo@sietdobra.sk

Tomáš "Arup" Fodor

Tomáš Fodor

So živosťou a spontánnosťou som mal ako dieťa veľký problém, svoje telo som používal len ako dopravný prostriedok pre mozog. Našťastie som sa dostal k Oshovým aktívnym meditáciám, ktoré mi pomohli dostať sa do kontaktu so svojimi pocitmi. Začal som vyhľadávať semináre a terapeutické skupiny zamerané na odblokovávanie tela, hlasu, energie a sexuality. Absolvoval som výcvik pre prácu s bioenergiou u Štefana Hercega, rok som pracoval a študoval v anglickom sebarozvojovom centre Croydon Hall, absolvoval som dva ročné výcviky u Johna Hawkena a daľšie dva roky som pracoval ako jeho asistent. Od roku 2010 vediem večerné a víkendové skupiny v Prahe, v ktorých kombinujem spontánny tanec, dramaterapiu, jogu smiechu a prácu s hlasom. arup@sietdobra.sk

Ľubomír Harmanovský

Za posledných pár rokov sa mi podarilo zmeniť svoj život z frustrovaného, zakomplexovaného a nešťastného chlapca v mužskom tele na pokojného, sebavedomého muža. Moje vzťahy s blízkymi sa radikálne zlepšili, začal som pomáhať nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Uvedomil som si, že ak spojíme sily s jedným zámerom, dokážeme veľké veci. Preto som sa rozhodol, že začnem robiť veci, ktoré sú prospešné nielen pre mňa, ale aj pre spoločnosť, v ktorej žijem. Chcem spoluprácou realizovať užitočné projekty a šíriť namiesto sebeckosti dobrosrdečnosť. Mojou životnou motiváciou je zmysluplný zámer.
lubomier@sietdobra.sk http://lubomier.sk

vysehradskyPeter Vyšehradský

So Sieťou Dobra som začal spolupracovať krátko pred protestom za Slovensko bez GMO 12. 10. 2012 v Piešťanoch. Vystúpil som tam a informoval ľudí verejne o škodlivosti GMO a to najmä z medicínskej stránky, keďže som zároveň študentom medicíny. Do problematiky mám tým pádom možnosť vidieť i z trochu odbornejšieho pohľadu, získavať informácie zo zahraničných štúdií a chápať ich komplexným a najmä praktickým spôsobom v oblasti dopadu na naše zdravie. Pracujem na sérii článkov pre stránku slovenskypacient.sk, ktorú budem postupne dopĺňať. Venovať sa v nej budem hlavne spomínanej škodlivosti GMO na naše zdravie a jeho mechanizmom. Plánujem sa ďalej angažovať v tejto problematike nielen autorsky, ale aj kontaktom s ľuďmi, na akciách podobných protestu v Piešťanoch, či prostredníctvom internetu.
AntiGMO aktivizmus, osveta v tomto smere a medicína však nie sú jedinou oblasťou kultúry ani vedy, ktorým sa venujem. Už pred spomínanými aktivitami som za obdobie vyše dvoch rokov vytvoril viaceré série článkov pre pár alternatívnych slovenských webov, konkrétne hlavne pre blog.eugenika.sk na témy spirituality, mytologickej histórie a javov s týmto súvisiacich. Taktiež som absolvoval 3 festivalové prednášky v rámci už ukončeného cyklu alternatívnych festivalov Slnovrat. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale obe polia môjho záujmu, v ktorých autorsky pôsobím, spolu úzko súvisia. Totiž predtým, než čokoľvek robíme, chceme zmeniť a vytvoriť, všetkému predchádza myšlienka, ktorá vzniká v útrobách vedou zatiaľ nezmapovanej ľudskej mysle a hlavne duše ako večnej energie. Keď si uvedomíme seba ako túto energiu, vtedy dokážeme veľa problémov spoločnosti pochopiť a skutočne konštruktívne niečo urobiť pre ich vyriešenie, vytvoriť spolu s ostatnými niečo nové. Zastávam totiž názor, že každá spoločenská zmena musí začať zvnútra, z myslenia a úprimného chcenia ľudí. Preto, až keď sa každý individuálne dostaneme na určitú úroveň pochopenia samého seba a našej úlohy na tomto svete, až vtedy môžeme očakávať skutočnú zmenu k lepšiemu… peter@sietdobra.sk

20150802_225559Dominika Ganobčíková

Orientujem sa na médiá, marketing a zaujímajú ma oblasti života, kde je kvalitná medziľudská komunikácia nevyhnutnosťou. Sympatizantkou Siete Dobra som stala hneď po vzniku združenia. Podporila som viacero projektov, ktorých zámer bol vskutku zmysluplný: SPÁJAŤ DOBRÉ. V dnešnom svete preplnenom chaosom, úmyselnými klamstvami a dezinformáciami za účelom hromadenia zisku a koncentrácie moci je nevyhnutnosťou ne-elitných občanov spájať svoje sily a šíriť medzi sebou hodnoty a pravdivé informácie. Všetky tie naše –izmy vidím ako bariéru na ceste za prosperitou v zdravom životnom prostredí pre všetkých. Čriepok po čriepku by sme mali do väčších celkov budovať pospolitosti, v ktorých PRAVDA, SPOKOJNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ a ZDRAVIE nadobudnú skutočne prvé priečky v mysliach ľudí. Čuchám, čuchám človečinu a preto verím v uskutočniteľnosť týchto slov, preto verím, že ZMENA ZDOLA je cesta, po ktorej mnohí kráčame, len sa musíme nájsť. Ako hovorí africké príslovie: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ak chceš ísť ďaleko, choďte spolu.“

dominika@sietdobra.sk

Marian 001Marián Smolík

Vyštudoval som informatiku v dobách, kedy boli ešte počítače na kľuku. Naučili ma optimalizovať systémy a desať rokov som sa pokúšal vnášať do komunistickej administratívy poriadok a logiku. Čoskoro som zistil, že snaha o vnášanie logiky do komunistických štruktúr je chápaná ako protištátny čin. Po revolúcii sa toho veľa nezmenilo. Blázinec je naďalej establišmentom i normou. Je zázrak, že napriek tomu cirkusu, čo sme zo zemegule urobili, máme ešte stále čo jesť.
Povedal som si, že niečomu dôležitému nerozumiem. Začal som veľa čítať. Čoskoro som pochopil, že skutočná zmena musí prísť zvnútra. Páči sa mi najmä tam, kde sa moderná veda (ktorá sa dnes už dosť líši od toho, čo sa deti učia v škole) spája s prastarými duchovnými tradíciami. Meditácia, vypnutie nutkavých myšlienok (čiže asi 90% myšlienok priemerného Európana), zmena vnímania, prvenstvo lásky a radikálna úprimnosť k sebe i druhým, to sú dôležité témy.Veľmi si vážim aktivistov a mnohých považujem za dobrých priateľov, i keď azda s nimi z rôznych dôvodov nemôžem byť tak často, ako by som si želal. Ich snahy dopĺňam o sústredenie na duchovný rozmer dobra. Viem, ako si pri čistení Augiášovho chlieva nezahnojiť dušu. Viem, ako neprenajímať svoju myseľ cudzím záujmom. Viem, ako si vniesť do srdca spokojnosť a do duše mier. Ale najmä viem, že sa toho od vás, priatelia, musím ešte veľa naučiť. Vďaka vám za skvelú spoločnosť!

Veronika Repková, zakladateľka, opustila združenie v r. 2015

V súčasnosti pracuje na svojich osobných projektoch: HERBÁRIUM – celoročný bylinkový kurz (http://www.evolucia-vedomia.me/herbarium-celorocny-bylinkovy-kurz/), Pieščanský Rýnek – farmársko-remeselnícke trhy (http://www.fb.com/piescanskyrynek)

FB_IMG_1427973816757Rada sa účastním na tvorení a rozvíjaní nových projektov, rada udávam smer, ale nezaobídem sa bez spätnej väzby. Sú veci, ktoré radšej tvorím osamote, no zároveň vidím veľký zmysel v spolupráci. Mojou motiváciou je úžitok. Teším sa z toho, keď dávam veciam zmysel. Uvedomila som si, že svoj čas a energiu nechcem míňať v naháňačke za peniazmi a predstavila som si, že to môže byť aj inak. Naučila som sa svojim víziám veriť a zistila som, že to, čo naozaj potrebujem, si dokážem zabezpečiť vďaka svojim schopnostiam. Nedokážem už viac vykonávať úlohy, v ktorých nevidím zmysel a to je aj dôvod, prečo nehľadám bežné zamestnanie. Vážim si svoj čas a vyberám si, komu a čomu ho darujem. Čas nie sú peniaze, ale užitočné skúsenosti, budovanie vzťahov a radosť zo zdieľania. V Sieti Dobra som sa venovala predovšetkým téme potravinovej sebestačnosti, ku ktorej patrí uvedomovanie si rizík a kritického stavu poľnohospodárstva (iniciatíva Preč s GMO!), ale predovšetkým tvorenie alternatív. Dnešnému uponáhľanému človeku chýba kontakt s prírodou a pôdou. Preto sme v r. 2013 založili prvú komunitnú záhradu v Piešťanoch. Komunitné zameranie týchto projektov je ukážkou toho, že máme okolo seba a v sebe dostatok zdrojov a schopností, aby sme spojením našich síl vytvorili raj už tu na Zemi. veronika.kukucio@gmail.com