Archív značiek: protest

Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO.

(English version)

Piešťany 14.10. 2013

pochod_skleny_most

Po takmer 25rokoch sa v uliciach Piešťan ozývali heslá a konal sa pochod. Aktivisti iniciatívy “PREČ s GMO!” zorganizovali verejné zhromaždenie spojené s predstavením petície “Za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO” a následným pochodom v centre Piešťan. Pokračovať na Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO.

Aktivisti protestovali na GMO poli v Borovciach pri príležitosti inšpekcie z EÚ


Aktivisti pred VURVPiešťany 16.9. 2013

Aktivisti iniciatívy PREČ S GMO: Cesta Budúcnosti sa opätovne pokúšali otvoriť dialóg a verejnú diskusiu s Výskumným ústavom rastlinnej výroby a komisiou. Aj tentokrát však narazili na neochotu a lži zo strany kompetentných.

Pravdepodobne v snahe sa vyhnúť protestom počas inšpekcie boli členovia iniciatívy informovaní, že návšteva bola zrušená. Ing. Mihalčík, vedúci výskumného pracoviska v Borovciach pozval aktivistov na stretnutie s riaditeľom o 13.00 toho istého dňa. Bohužiaľ sa toto pozvanie po príchode do výskumného ústavu ukázalo ako nepravdivé.

Zoskupenie iniciatív podporujúcich budúcnosť Slovenska bez GMO bude pokračovať vo vytváraní tlaku zvyšovaním povedomia verejnosti a nenásilnými akciami. “Sme presvedčení, že budúcnosť nášho životného prostredia a zdravie našich detí je výrazne prepojené s touto problematikou. Nehovoriac o suverenite Slovenska ako národa.”, uviedla koordinátorka projektu komunitných záhrad, Veronika Repková. Pokračovať na Aktivisti protestovali na GMO poli v Borovciach pri príležitosti inšpekcie z EÚ