Eva Pospíšilová: Barter je overený tisícročiami

Eva Pospíšilová: Barter je overený tisícročiami

feb 10, 2014

Firma VOICE, s. r. o. sa bartrom zaoberá od roku 2004. V čele spoločnosti sú ľudia nadšení pre barter a to na základe predchádzajúcich 17-ročných skúseností v oblasti bartrovania – na Slovensku aj v zahraničí. Zhovárali sme sa so sympatickou riaditeľkou a zakladateľkou tejto spoločnosti Evou Pospíšilovou. Nakoľko naša organizácia podporuje a sama vyvíja alternatívne či doplnkové ekonomické systémy, vítame každú spoločnosť s podobným zameraním. Obzvlášť tie, ktoré sú už zabehané a rokmi overené. Okrem rozhovoru sme sa dohodli na aktívnej spolupráci. Sieť Dobra aktívne pracuje na registrácii do systému superbarter.sk, kde ponúkneme svoje služby a voľné kapacity.   Prečo ste sa začali venovať bartrovému obchodu? Od prvého okamihu, keď som počula o tom, že také niečo existuje, sa mi bartrové tovarové výmeny veľmi páčili, pretože som v tom videla alternatívu k peniazom. Je to niečo podobné, ako keď si človek šetrí do prasiatka a keď je treba, tak to prasiatko rozbije a má vyriešený nejaký problém – napríklad darčeky na Vianoce. Barter som vnímala ako niečo podobné – keď podnikateľ potrebuje napríklad modernizovať firmu a nemá na to dosť peňazí, môže túto modernizáciu „zaplatiť“ pomocou tovarových výmen – svojimi výrobkami alebo službami. Nepatrí už barter minulosti? Načo nám je barter, keď máme predsa peniaze? Patrí aj nepatrí… Barter – výmena tovarov alebo služieb – je vlastne podstata života a aj podstata obchodu. Obchod = výmeny. Peniaze boli vynájdené iba preto, aby sa obchod urýchlil, uľahčil. Nápad to bol na začiatku možno dobrý, ibaže boli veľmi skoro zneužité na špekulácie a podvody a zneužívané sú doteraz. Preto teraz znovu začal prosperovať barter, v podstate sa jedná o „retro“, t.j. starý osvedčený barter v novom modernom kabáte. Prečo sa teraz stále častejšie v oblasti liečenia vraciame k postupom a metódam, čo používali naše babičky a prababičky – k metódam, ktoré boli účinné, osvedčené a hlavne v súlade s prírodou a tiež prirodzené pre ľudské telo? V oblasti potravín je to veľmi podobné. Prečo sa vraciame k BIO potravinám? Nie je to žiadna novinka, sú to postupy, ktoré používali naši dedovia a pradedovia. Vždy, keď je nejaký problém alebo niečo nefunguje, hľadáme v histórii to, čo fungovalo a snažíme sa to použiť znovu. Keď to fungovalo vtedy, prečo...

Viac dobra v roku 2014

Viac dobra v roku 2014

dec 24, 2013

  ĎAKUJEME Spájame dobré aj v roku 2014. Ďakujeme všetkým, čo pri nás stáli v roku 2013. Aj vďaka Vašej podpore a sympatiám sme mohli napĺňať svoje poslanie. Ďakujeme všetkým Dobrákom za to, že ste! Bez Vás by to nešlo. Nech sa nám spoločne...

Dr. Emil Páleš: Beseda o Anjeloch, Slovanoch a Živote okolo nás

Dr. Emil Páleš: Beseda o Anjeloch, Slovanoch a Živote okolo nás

dec 14, 2013

Pozrite si skrátený záznam a fotoalbum z príjemnej besedy s Emilom Pálešom o angelológii dejín, anjeloch či kultúrnych a časových vlnách, zdraví, úlohe Slovanov v dejinách, ale aj o súčasnej spoločenskej situácii a hľadaní ciest do budúcnosti… Akciu podporili: Kníhkupectvo Centrum Knihy, Indymedia a združenie Sieť...

Ústavné práva občanov a necenzurované verejnoprávne médiá

Ústavné práva občanov a necenzurované verejnoprávne médiá

nov 21, 2013

Dňa 17.11.2013 uplynulo ultimátum prezidentovi SR, aby odvolal vládu, generálneho prokurátora, rozpustil parlament a vymenoval dočasnú vládu odborníkov. Keďže priamo zvolený prezident si nenašiel čas pre občana, dokonca ani neposkytol stanovisko, občan sa vyberá za ním a na Hodžovom námestí v Bratislave nepretržite, deň aj noc, upozorňuje na svoje práva. Dňa 22.11.2013 sa uskutoční väčšie zhromaždenie od 15:00 hod. na uvedenom námestí. Pána prezidenta budeme hlasne, bez výtržností vyzývať k stretnutiu s voličmi, aby sa vyjadril. Do dnešného dňa je na zhromaždenie prihlásených cca 1000 účastníkov. Ústava SR ako zákon zákonov je porušovaná v rôznych jej článkoch. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. ODPOR v zmysle Ústavy SR Čl.32. Žiadame, aby moc v štáte, ktorá pochádza od občanov, bola občanom späť navrátená pokojnou cestou! Sme slobodní občania a preto požadujeme prístup do verejnoprávnych médií, kde budú vysvetlené naše postoje neskreslene a v priamom prenose. Široká verejnosť má právo byť pravdivo informovaná. Sme presvedčení, že vo verejnoprávnej televízii a rozhlase existuje cenzúra, pretože RTVS takmer vôbec neinformuje o závažných udalostiach v Bratislave od 9.11.2013 do dnes. Apelujeme na ostatné média, aby priniesli informácie neskreslene a pravdivo. Žiadame celospoločenskú diskusiu v RTVS bez cenzúry. PREHLÁSENIE K POLICAJNÉMU ZBORU SR My slobodní občania Slovenskej republiky, podieľajúci sa na tejto akcii, odmietame prejavy násilia ako prostriedku na vyjadrenie nespokojnosti, ale aj odmietame byť trestaní a pranierovaní za šírenie myšlienok slobody a demokracie. Preto sa zdržíme akéhokoľvek násilia a nebudeme jeho iniciátori. Odmietame akékoľvek extrémistické názory, ktoré dehonestujú jednotlivca alebo skupinu, rasu alebo národnosť. Chceme pokojne, slobodne a slušne vyjadriť svoje názory na verejnosti. Slobodu, ktorá je pre všetkých. Dištancujeme sa od akejkoľvek provokačnej aktivity, ktorá nabáda k násilnej činnosti. Zároveň týmto žiadame policajný zbor o ochranu všetkých účastníkov zhromaždenia a petície, aby nedošlo k úmyselnému mareniu našej aktivity zo strany tretích strán. www.slobodnyobcan.sk Slobodní občania (celoslovenské hnutie nespokojných občanov) Tlačová správa: http://slobodnyobcan.sk/novinky/73-tlaova-sprava-ustavne-prava-obanov-a-necenzurovane-verejnopravne-media.html Facebook event: https://www.facebook.com/events/355959211202114/ Tel. kontakt: Martin Guliš 0903 882261, Peter Čačko, Marek...

Boj so zlom – áno či nie?

Boj so zlom – áno či nie?

nov 8, 2013

Táto poznámka je odpoveďou na príspevok STRACH vs. MONSANTO, ktorý pojednáva o tom, či je správne odmietať boj proti zlu v dnešnej dobe, pričom autor príspevku označuje odmietanie boja za New Age chorobu a výhovorku. Pripomína mi to starú známu občiansko-aktivistickú dilemu, či je lepšie bojovať proti zlu, alebo šíriť a posilňovať dobro. Nemám k tomu jednoznačný postoj, ale chcel by som poukázať na to, že sa dá na túto vec pozrieť aj z iného uhla pohľadu. Mahátmá Gándhí sformuloval jasnú výzvu, že Indiu treba oslobodiť od britskej koloniálnej nadvlády. Martin Luther King prišiel s víziou zrovnoprávnenia černochov v USA. Britská nadvláda v Indii a nerovnoprávnosť na základe farby pleti v USA boli dva veľmi jasné a veľmi naliehavé problémy vtedajšej doby. Dedične spotvorené potraviny a z nich vyplývajúce ohrozenie potravinovej bezpečnosti a životného prostredia sú nemenej významnou výzvou dneška. To je niečo, čo vôbec nespochybňujem. Ťažkosť ale spočíva v tom, že dnešný svet je tak presiaknutý zlom, že rozpoznať kľúčovú úlohu či výzvu nie je vôbec ľahké. Temné sily dnes chrlia podrazy celosvetového významu nepretržite ako na bežiacom páse. Kým časť spoločnosti zachraňuje polia pred GMO, niekde inde zatiaľ systematicky ničia dažďové pralesy, presúvajú strategické podniky do rúk špekulantom, kradnú deti rodičom, vypúšťajú jedy do riek. Niekedy mám pocit, že všetky tieto podrazy mocných sú pre nich len prostriedkom na rozptyľovanie občianskej pozornosti na toľko smerov naraz, aby sme sa stali, alebo aspoň cítili, úplne bezmocnými. Ak by aj občianska spoločnosť bola natoľko prebudená, že by sme všetci v každom okamihu odpovedali na všetky tie podrazy – podpismi, nesúhlasnými pochodmi, vyvodzovaním zodpovednosti, mohlo by sa ľahko stať, že by sa petície a pochody stali našim hlavným pracovným úväzkom. Aj tak by to možno nestačilo na to, aby sa veci pohli správnym smerom. Ak niekomu vytkneme, že sa nezapája do jedného konkrétneho, čiastkového boja (napríklad proti GMO na našich poliach), nikdy nemôžeme s istotou povedať, či robíme dobre. Možno si ten človek namiesto účasti v boji sadne doma k telke a pivu, ale možno práve píše knihu, objavuje vynález, alebo formuluje myšlienky, ktoré v blízkom čase spôsobia obrat a zmetú zo stola nielen GMO, ale aj tisíce ďalších podrazov mocných. A možno práve účasť tohto človeka na...

ŽiWellné konverzácie v španielčine s Monikou

ŽiWellné konverzácie v španielčine s Monikou

sep 14, 2013

Chcete vedieť po španielsky? Príďte si nezáväzne pokecať na prvé stretnutie s lektorkou Monikou, ktorá žila 12 rokov v Španielsku. Pozvite svojich kamošov a vytvorte konverzačnú skupinu, ktorá sa bude stretávať pravidelne. Úroveň lekcií bude prispôsobená zúčastneným. Ovládnite svoj španielsky jazyk za pár drobných. Prihlásiť sa môžete na bare v klube ŽiWell, alebo na tel. č.: 0944 063 796 Udalosť na stránke Sieť...