Diskusné večery – Na prahu (Prvé kroky)

V spolupráci s OZ Kreatívna brána sme pre Vás pripravili sériu diskusných večerov “Na prahu„, ktorých témy, napriek tomu, že sa týkajú každého z nás, nie sú dostatočne obsiahnuté v bežnom mediálnom informačnom priestore. Na začiatku nového tisícročia čelíme nakumulovaným problémom, ktoré sa dlhodobo neriešili systémovo. Prípadné pokusy o ich riešenia súčasnými intelektuálnymi elitami nezasahujú do podstaty a často sú zámerne vytesňované z vedomej pozornosti.  Riešenia bývajú často len povrchovými kozmetickými úpravami, ktoré problém len odďaľujú ako náš “odkaz” pre ďalšie generácie.

Hlavička_Prvé Kroky _A_ [900x438]

Preto sme spojili sily a podujali sme sa na neľahkú úlohu: vytvoriť diskusnú platformu, kde tieto témy hĺbkovo rozoberieme, pomenujeme možné východiská a ukážeme si možnosti skutočných a systémových riešení.

Prvá línia diskusií s podtitulom Rozhovory o človeku, Zemi a budúcnosti je zameraná na sprostredkovanie celkovej vízie a má ťažisko predovšetkým v teoretickej rovine. Druhá línia, zameraná na snahu o vnesenie vízií do nášho každodenného života, ponesie podtitul Prvé kroky. Kroky, o ktorých sme presvedčení, že vedú do budúcnosti prinášajúcej viac možností, slobody, zodpovednosti, ale predovšetkým, dôstojnejší a zmysluplnejší život pre nás, naše deti a budúce generácie.

Na prahu – Prvé kroky

Na týchto stretnutiach budú našimi hosťami inšpiratívni ľudia, ktorí nám svojim vlastným príkladom ukazujú, že ak chceme lepšie žiť, nemôžeme sa len prizerať, teoretizovať a čakať, kým to “niekto urobí za nás”. Sú to ľudia, ktorí si už uvedomili, že stojíme “Na prahu” a rozhodli sa vykročiť nevyšliapanou cestou, častokrát do neznáma, a sú vedení hlbokým vnútorným presvedčením a túžbou meniť svet tak, aby ho naši potomkovia našli krajší.

Čim viac nás spolu takto vykročí, tým pevnejšie a istejšie budú naše ďalšie kroky…

Prehľad diskusných tém v línii Rozhovory o človeku, Zemi a budúcnosti nájdete na stránke OZ Kreatívna Brána. V rámci línie Prvé kroky plánujeme otvoriť tieto témy (právo na zmeny vyhradené):

 

1. Uvedomelá občianska neposlušnosť ako cesta k zmene (9.4.)

Presadzujú zákony spravodlivosť pre všetkých občanov alebo skôr vytvárajú priestor pre svojvôľu oligarchov? Existujú podmienky, kedy porušenie zákona je legitímnym prostriedkom, ako poukázať na problém? Sú zákony nástrojom na efektívne riadenie spoločnosti z pohľadu napĺňania potrieb väčšiny? Má zmysel protestovať proti arogancii moci a spleti nepružných zákonov? Čo môže zmeniť pokojná občianska neposlušnosť? Ako na Slovensku prebudiť potenciál na pokojnú zmenu? Aké sú praktické výsledky plynúce z organizovanej občianskej neposlušnosti a odporu?

Pozvanie na diskusiu prijali títo hostia:

  • Ľubica Trubíniová – bývalá riaditeľka Greenpeace Slovensko
  • Juraj Hipš – riaditeľ CEEV Živica
  • Beáta Novomeská – aktívna občianka

 

2. Participatívna demokracia na úrovni mesta (23.4.)

Prečo je potrebné, aby sme sa aktívne zaujímali o dianie vo svojom okolí? Ako môžu občania prakticky zasiahnuť do rozhodovacích procesov na úrovni miest a obcí? Aké máme príklady z praxe? Kam tieto snahy smerujú? Ako sú prijímané oficiálnymi, už etablovanými štátnymi štruktúrami? Aké prinášajú tieto aktivity nevýhody?

Pozvanie na diskusiu prijali títo hostia:

  • Elena Pätoprstá – protikorupčná aktivistka
  • Gabriel Lachmann – občiansky aktivista
  • Miroslav Švec – občiansky aktivista

 

Aktivita pozastavená z dôvodu odrieknutia priestoru.
Viete o zaujímavom priestore v Bratislave? Dajte nám vedieť!

 

3. Budovanie lokálnych, sebestačných a udržateľných spoločenstiev (7.5.)

V čom spočívajú najväčšie výzvy pri tvorbe sebestačných a udržateľných spoločenstiev? Aké prekážky sú s takouto snahou spojené v ekonomickej, sociálnej a psychologickej rovine? Aké sú skúsenosti a príklady z praxe? Je to jednoduchšie v malých obciach, ako v mestách? Pokiaľ chce byť určité spoločenstvo ekonomicky samostatné, aké existujú v právnom rámci možnosti na efektívne vystupovanie voči existujúcim štruktúram a verejnosti?

 

4. Lokálne a alternatívne meny (21.5.)

Aká je budúcnosť súčasnej monetárnej politky? Aké sú hlavné výhody a nevýhody súčasných štátnych mien a peňazí celkovo? Aký význam majú doplnkové meny pre spoločnosť a ekonomiku? Aké sú najrozšírenejšie modely alternatívnych mien? Aký vplyv majú lokálne a globálne (Bitcoin) alternatívne menové systémy na spoločnosť? Aké poznáme príklady zo Slovenska? 

 

5. Masová produkcia potravín vs. obhospodarovanie pôdy v harmónii s prírodou (4.6.)

Ako momentálne funguje technokratický spôsob získavania potravín? Je potravín dostatok? Aké množstvo treba vyrobiť, aby sme nasýtili celý svet? Sú tvrdenia o plytvaní potravinami pravdivé? Aké nevýhody a komu prináša produkcia GMO? Naozaj môžu geneticky modifikované potraviny pomôcť nasýtiť svet? Aké sú možnosti šetrnejšieho obhospodarovávania pôdy a získavania a potravín? Sú malé rodinné farmy cestou, ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť? Keď sa budú všetci venovať produkcii potravín, kto bude zabezpečovať chod infraštruktúry?

 

6. Permakultúra vs. biodynamika (18.6.)

Aká je súčasnosť získavania potravín pre spoločnosť? Pozitíva a negatíva globálnej produkcie potravín. Ako je na tom Slovensko? Aké máme východiská? Klasický lokálny štýl, biodynamika, permakultúra, agrokruhy – aký je medzi nimi rozdiel? Ktorý z nich je pre slovenského hospodára najvhodnejší? Je pestovanie možné vo všetkých oblastiach Slovenska? Aké sú možnosti východu Slovenska a vyššie položených oblastí, ktoré sú známe nie veľmi úrodnou pôdou?

 

7. Potraviny a ich vplyv na telo a psychiku človeka (september)

Existuje mnoho prístupov zdravého stravovania od oddelenej stravy, cez makrobiotiku, paleo diétu, až po konzumáciu čisto ovocných štiav. Čo majú tieto postupy spoločné a čím sa líšia? Existuje vôbec univerzálny spôsob zdravého stravovania vhodný pre všetkých? Sú bio a eko potraviny kľúčom k zdravému životu? Sú živá strava a vegánstvo cestou k životnej rovnováhe? Stačí k zdraviu len zdravo jesť? Počuli ste už o pojme orthorexia? Je možné byť zdravý a konzumovať mäso? Máme v práci, doma a na ulici stresy, žijeme nešťastný život – pomôže nám konzumácia zdravých potravin riešiť naše problémy v pracovnom a rodinnom živote?