Diskusné večery – Na prahu (Prvé kroky)

V spolupráci s OZ Kreatívna brána sme pre Vás pripravili sériu diskusných večerov “Na prahu„, ktorých témy, napriek tomu že sa týkajú každého z nás, nie sú dostatočne obsiahnuté v bežnom mediálnom informačnom priestore. Na začiatku nového tisícročia čelíme nakumulovaným problémom, ktoré sa dlhodobo neriešili systémovo. Ich prípadné pokusy o riešenia súčasnými intelektuálnymi elitami nezasahujú do podstaty a často sú zámerne vytesňované z vedomej pozornosti.  Riešenia bývajú často len povrchovými kozmetickými úpravami, ktoré problém len odďaľujú, ako náš “odkaz” pre ďaľšie generácie.

Hlavička_Prvé Kroky _A_ [900x438]

Preto sme spojili sily a podujali sme sa na neľahkú úlohu: vytvoriť diskusnú platformu, kde tieto témy hĺbokovo rozoberieme, pomenujeme možné východiská a ukážeme si možnosti skutočných a systémových riešení.

Prvá línia diskusií, s podtitulom Rozhovory o človeku, Zemi a budúcnosti, je zameraná na sprostredkovanie celkovej vízie a má ťažisko predovšetkým v teoretickej rovine. Druhá línia, zameraná na snahu o vnesenie vízií do nášho každodenného života, ponesie podtitul Prvé kroky. Kroky, o ktorých sme presvedčení, že vedú do budúcnosti prinášajúcej viac možností, slobody, zodpovednosti, ale predovšetkým, dôstojnejší a zmysluplnejší život pre nás, naše deti a budúce generácie.

Na prahu – Prvé kroky

Na týchto stretnutiach budú našimi hosťami inšpiratívni ľudia, ktorí nám svojim vlastným príkladom ukazujú, že ak chceme lepšie žiť, nemôžeme sa len prizerať, teoretizovať a čakať kým to “niekto urobí za nás”. Ľudia,  ktorí si už uvedomili že stojíme “Na prahu” a rozhodli sa vykročiť nevyšliapanou cestou, častokrát do neznáma, vedení hlbokým vnútorným presvedčením a túžbou meniť svet tak, aby ho naši potomkovia našli krajší.

Čim viac nás vykročí, tým pevnejšie a istejšie  budú ďaľšie kroky…

Prehľad diskusných tém v línií Rozhovory o človeku, Zemi a budúcnosti, nájdete na stránke OZ Kreatívna Brána. V rámci línie Prvé kroky plánujeme otvoriť tieto témy (právo na zmenu vyhradené):

 

1. Uvedomelá občianska neposlušnosť ako cesta k zmene (9.4.)

Presadzujú zákony spravodlivosť pre všetkých občanov alebo skôr vytávarajú priestor pre svojvôľu oligarchov? Existuju podmienky, kedy porušenie zákona je legitímnym prostriedkom ako poukazať na problém? Sú zákony nástrojom na efektívne riadenie spoločnosti z pohľadu napĺňania potrieb väčšiny? Má zmysel protestovať proti arogancii moci a spleti nepružných zákonov? Čo môže zmeniť pokojná občianska neposlušnosť? Ako na Slovensku prebudiť potenciál na pokojnú zmenu? Aké sú praktické výsledky plynúce z organizovanej občianskej neposlušnosti a odporu?

Pozvanie na diskusiu prijali títo hostia:

  • Ľubica Trubíniová – bývalá riaditeľka Greenpeace Slovensko
  • Juraj Hipš – riaditeľ CEEV Živica
  • Beata Novomeská – aktívna občianka

 

2. Participatívna demokracia na úrovni mesta (23.4.)

Prečo je potrebné aby sme sa aktívne zaujímali o dianie vo svojom okolí? Ako môžu občania prakticky zasiahnuť do rozhodovacích procesov na úrovni miest a obcí? Aké máme príklady z praxe? Kam tieto snahy smerujú? Ako sú prijímané ofickálnymi, už etablovanými štátnymi štruktúrami? Aké prinášajú nevýhody?

Pozvanie na diskusiu prijali títo hostia:

  • Elena Pätoprstá – protikorupčná aktivistka
  • Gabriel Lachmann – občiansky aktivista
  • Miroslav Švec – občiansky aktivista

 

Aktivita pozastavená z dôvodu odrieknutia priestoru.
Viete o zaujímavom priestore v Bratislave? Dajte nám vedieť!

 

3. Budovanie lokálnych, sebestačných a udržateľných spoločenstiev (7.5.)

V čom spočívajú najväčšie výzvy pri tvorbe sebestačných a udržateľných spoločenstiev? Aképrekážky sú s takouto snahou spojené v ekonomickej, sociálnej a psychickej rovine? Aké sú skúsenosti a príklady z praxe?. Je to jednoduchšie v malých obciach ako v mestách? Pokiaľ chce byť určité spoločenstvo ekonomicky samostatné, aké existujú možnosti v právnom rámci na efektívne vystupovanie voči existujúcim štruktúram a verejnosti?

 

4. Lokálne a alternatívne meny (21.5.)

Aká je budúcnosť súčasnej monetárnej politky? Aké sú hlavné výhody a nevýhodu súčasných štátnych mien a peňazí celkovo. Aký význam majú doplnkové meny pre spoločnosť a eknomiku? Aké sú najrozšírenejšie modely alternatívnych mien? Aký vplyv majú lokálne  a globálne  (Bitcoin)alternatívne menové systémy na spoločnosť? Aké poznáme príklady zo Slovenska? 

 

5. Masová produkcia potravin vs. obhospodarovanie pôdy v harmónii s prírodou (4.6.)

Ako momentálne funguje technokratický spôsob získavania potravín? Je potravín dostatok? Aké množstvo treba vyrobiť, aby sme nasýtili celý svet? Sú tvrdenia o plytvaní potravín pravdivé? Aké nevýhody a komu prináša produkcia GMO? Naozaj môžu geneticky modifikované potraviny pomôcť nasýtiť svet? Aké sú možnosti šetrnejšíeho obhospodarovávania pôdy a získavani a potravín? Sú malé rodinné farmy cestou ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť? Keď sa budú všetci venovať produkcii potravín, kto bude zapezbpečovať chod infraštruktúry?

 

6. Permakultúra vs. biodynamika (18.6.)

Aká je súčasnosť získavania potravín pre spoločnosť? Pozitíva a negatíva globálnej produkcie potravín. Ako je na tom Slovensko? Aké máme východiská? Klasický lokálny štýl, biodynamika, permakultúra, agrokruhy.? Aký je medzi nimi rozdiel? Ktorý z nich je pre slovenského hospodára najvhodnejší? Je pestovanie možné vo všetkých oblastiach Slovenska? Aké sú možnosti východu Slovenska a vyššie položených oblastí,  ktoré sú známe nie veľmi úrodnou pôdou.

 

7. Potraviny a ich vplyv na telo a psychiku človeka (september)

Existuje mnoho prístupov zsdravého stravovania od oddelenej stravy, paleo diéty, čisto ovocných štiav? Čo majú tieto prstupy spoločné a čím sa líšia? Existuje vôbecuniverzálny spôsob zdravého stravovania vhodný pre všetkých? Sú bio a eko potraviny kľúčom k zdravému životu? Sú živá strava a vegánstvo cestou k životnej rovnováhe? Stačí k zdraviu len zdravo jesť?Počuli ste už o pojme orthorexia? Je možné byť zdravý a konzumovať mäso? Mám v práci, doma, na ulici stresy, žijeme nešťastný život – Pomôže nám konzumácia zdravých potravin riešiť naše problémy v pracovnom i rodinnom živote?

 

CLOSE
CLOSE