Networking

Networking

 

Networking (sieťovanie) je sociálna aktivita, ktorej úlohou je spájať ľudí s podobnými zámermi a cieľmi. Jednotnosť myšlienok nie je podmienkou, no spoločný cieľ a vízie majú tendenciu nachádzať nové riešenia, aktivity a možnosti zmysluplnej spolupráce. Sme otvorení všetkým sociálnym, vekovým, ekonomickým či iným vrstvám obyvateľstva, ktoré zdieľajú zámer vytvárať prospech pre svoje okolie.

Aktívne sa zúčastňujeme stretnutí s jednotlivcami, skupinami, organizáciami, zástupcami firiem a univerzít za účelom napĺňania nášho poslania. Tak, ako nám virtuálny priestor dáva možnosť spoznávať nové, nemenej dôležité sú aj osobné stretnutia. Za týmto účelom si kladieme za úlohu podporovať budovanie verejných priestorov, ktoré podporujú pozitívnu spoločenskú zmenu.

Pokiaľ máte možnosti nás v tomto podporiť, či už účasťou alebo nápadmi, sme otvorení vzájomne prospešnej spolupráci.

 

Spojme to dobré v nás!