Networking

Networking

 

Networking (sieťovanie) je sociálna aktivita, ktorej úlohou je spájať ľudí s podobnými zámermi a cieľmi. Jednotnosť myšlienok nie je podmienkou, no spoločný cieľ a vízie majú tendenciu nachádzať nové riešenia, aktivity a možnosti zmysluplnej spolupráce. Sme otvorení všetkým sociálnym, vekovým, ekonomickým, či iným vrstvám obyvateľstva, ktorí zdieľajú zámer vytvárať prospech pre svoje okolie.

Aktívne sa zúčastňujeme stretnutí s jednotlivcami, skupinami, organizáciami, zástupcami firiem, univerzít za účelom napĺňania nášho poslania. Tak, ako virtuálny priestor nám dáva možnosť spoznávať nové, nemenej dôležitým je aj osobné stretávanie. Za týmto účelom si kladieme za úlohu podporovať budovanie verejných priestorov ktoré podporujú pozitívnu spoločenskú zmenu.

Pokiaľ máte nápady a možnosti nás v tomto podporiť, či už účasťou alebo nápadmi, sme otvorení vzájomne prospešnej spolupráci.

 

Spojme to dobré v nás!

CLOSE
CLOSE