Sieť Dobra existuje!

Sieť Dobra existuje!

9 júna, 2012

Sieť Dobra existuje! Súčasný svet sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Na jednej strane tu sú ideály ľudskosti, spolupatričnosti, slobody, ktoré sú (naoko) podporované, avšak na druhej strane medziľudské vzťahy reflektujú tieto ideály pomerne okrajovo. Často prevláda pri nepochopení určitej myšlienky či skupiny ľudí zosmiešňovanie, odsudzovanie, nenávisť alebo aj otvorené útoky. To je normálne, v takomto...