Sieť Dobra existuje!

Sieť Dobra existuje!

logo_sietdobraSúčasný svet sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Na jednej strane tu sú ideály ľudskosti, spolupatričnosti, slobody, ktoré sú (naoko) podporované, avšak na druhej strane medziľudské vzťahy reflektujú tieto ideály pomerne okrajovo. Často prevláda pri nepochopení určitej myšlienky či skupiny ľudí zosmiešňovanie, odsudzovanie, nenávisť alebo aj otvorené útoky. To je normálne, v takomto svete žijeme. Či už sa jedná o vzťahy v rodine, skupine, štáte alebo v medzinárodnej politike. Snaha o dosahovanie konsenzu býva často nedostatočná.

Ak ste čakali na znamenie, TOTO je ono!

Vo veľkej miere kvalita nášho života a svet, ktorý vnímame, závisí od toho, čomu dávame pozornosť. Ak sa necháme viesť tým, čo je „normálne“ (bežné, obyčajné, zvyčajné), môžeme si všimnúť, že vo svete je mnoho lží, násilia, utrpenia, nevďačnosti. Ľudský charakter absentuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. Je však aj možnosť zamerať svoju pozornosť cielene na iné veci. Namiesto obsahu v TV či na sociálnych sieťach, ktorých kvalita a prínos do života sú často diskutabilné, môžeme aktívne vyhľadávať prospešné, pozitívne informácie, ktoré nás inšpirujú k samotnej – dobrej – akcii.

V žiadnom prípade sa tu nejedná o ignoráciu negatívnych aspektov spoločnosti, avšak vyplýva z poznania C.G. Junga: „Čomu odporujeme, pretrváva.“. Ak chceme niečo zmeniť, tak to sotva urobíme spoza klávesníc alebo z gauča. Zmena, po ktorej túžia mnohí z nás, sa môže uskutočniť práve v tom, čomu venujeme svoju pozornosť, energiu a akciu.

I toto je jeden z dôvod založenia nášho občianskeho združenia, ktoré svoje poslanie „Spájať dobré“ uplatňuje v praxi. Za krátku dobu nášho združenia sa nám podarilo nadviazať rôzne prospešné kontakty na miestach, o ktorých by sa nám ani nesnívalo. Ľudská dobrota a ochota pomáhať, robiť prospešné a zmysluplné veci existuje! My si kladieme za cieľ takéto vlastnosti vyhľadávať, spájať, informovať o nich a pretaviť ich do skutočnosti. Namiesto nadávania pri pive (v lepšom prípade filozofovaním) aktívne hľadáme cesty, ako podporovať prospešné a zmysluplné veci. Je potrebné tvoriť veci v skutočnom svete, zdieľať nielen na internete ale aj v skutočnosti.

Pohodlne sa usaďte a zoznámte sa s tým, na čom aktívne pracujeme.

Zamerajme svoju pozornosť na dobré!