Sieť Dobra existuje!

Sieť Dobra existuje!

logo_sietdobraSúčasný svet sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Na jednej strane tu sú ideály ľudskosti, spolupatričnosti, slobody, ktoré sú (naoko) podporované, avšak na druhej strane medziľudské vzťahy reflektujú tieto ideály pomerne okrajovo. Často prevláda pri nepochopení určitej myšlienky, či skupiny ľudí zosmiešňovanie, odsudzovanie, nenávisť alebo aj otvorené útoky. To je normálne, v takomto svete žijeme. Či už sa jedná o vzťahy v rodine, skupine, štáte alebo v medzinárodnej politike. Snaha o dosahovanie konsenzu býva často nedostatočná.

Ak ste čakali na znamenie, TOTO je ono!

Vo veľkej miere kvalita nášho života a svet ktorý vnímame závisí od toho, čomu dávame pozornosť. Ak sa necháme viesť tým čo je „normálne“ (bežné, obyčajné, zvyčajné), môžeme si všimnúť že vo svete je mnoho lží, násilia, utrpenia, nevďačnosti. Ľudský charakter absentuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. Je však aj možnosť zamerať svoju pozornosť cielene na iné veci. Namiesto obsahu v TV či na sociálnych sieťach, ktorých kvalita a prínos do života sú často diskutabilné, môžeme aktívne vyhľadávať prospešné, pozitívne informácie ktoré nás inšpirujú k samotnej – dobrej – akcii.

V žiadnom prípade sa tu nejedná o ignoráciu negatívnych aspektov spoločnosti, avšak vyplýva z poznania C.G. Junga: „Čomu odporujeme, pretrváva.“. Ak chceme niečo zmeniť, tak to sotva urobíme spoza klávesníc alebo z gauča. Zmenou,  po ktorej túžia mnohí z nás sa môže uskutočniť práve v tom, čomu venujeme svoju pozornosť, energiu a akciu.

I toto je jeden z dôvod založenia nášho občianskeho združenia, ktoré svoje poslanie „Spájať dobré.“ uplatňuje v praxi. Za krátku dobu nášho združenia, sa nám podarilo nadviazať rôzne prospešné kontakty na miestach o ktorých by sa nám ani nesnívalo. Ľudská dobrota a ochota pomáhať, robiť prospešné a zmysluplné veci exituje! My si kladieme za cieľ takéto vlastnosti vyhľadávať, spájať, informovať o nich a pretaviť ich do skutočnosti. Namiesto nadávania pri pive (v lepšom prípade filozofovaním), aktívne hľadáme cesty ako podporovať prospešné a zmysluplné veci. Je potrebneé tvoriť veci v skutočnom svete, zdieľať nielen na Internete ale aj v skutočnosti.

Pohodlne sa usadťe a zoznámte sa s tým na čom aktívne pracujeme.

Zamerajme svoju pozornosť na dobré!