STRACH vs. MONSANTO

STRACH vs. MONSANTO

okt 28, 2013

(English version – original) Pred pár dňami mi kamarát oznámil, že už nechce byť súčasťou anti-GMO kampane. Povedal mi, že je to negatívne a že kampaň rozsieva strach v ľudských srdciach. Že radšej bude pozitívny a pôjde až ku koreňu veci, ako byť zapletený do boja. Nebolo to po prvýkrát, čo som počul niečo také a pravdepodobne ani posledný. Toto znie to ako nejaká „New Age“ choroba, výhovorka, ale možno sú to len ľudia, ktorí sú zavádzaní, alebo  je to len strach prehovoriť nahlas, ktorý je väčší ako schopnosť porozumieť. Bol Gandhi negatívny a zasial viac strachu do sveta, keď vzdoroval britskej kolonizácii jeho krajiny? Bol Dr. Martin Luther King negatívny a v strachu, keď bojoval proti nespravodlivosti, ktorá bola páchaná na afrických Američanoch a keď vyzýval ľudí k protestu proti vojne vo Vietname? Dokonca v jeho slávnom prejave povedal:  „Prichádza čas, kedy sa mlčanie stane zradou.“ A môj priateľ si myslí, že v rámci tejto problematiky je zachovávaná vyššia morálka, keď sa o tom nehovorí. Zaujímalo by ma, či si môj priateľ myslí, že bojuj proti GMO a Monsanto je “inej povahy”, keďže to, čo je v stávke je v skutočnosti budúcnosť ľudstva. Sme všetci negativisti, keď sa snažíme zachrániť motýle či včely? Sme  negativisti, keď máme starosti o spokojnosť a prosperitu budúcich generácii a sme schopní sa postaviť za svoj názor? Zväčšujeme strach vo svete, keď sa staviame za pravdivú demokraciu, ktorá je „potravinovou demokraciou” viac, ako keď povoľujeme medzinárodným korporáciám, aby mohli kontrolovať naše jedlo len preto, aby zarobili peniaze? Čudné je, že môj priateľ je “ekologický poľnohospodár” – a  nerozumie tomu, že s väčšou koncentráciou GMO peľu vo vzduchu, ekologickí poľnohospodári budú skôr či neskôr exemplármi v múzeu ako exponáty a nie dôkaz prosperujúcej skutočnosti, ktorá ponúka zdravý a udržateľný spôsob života. Preto sa staviame proti tyranii korporácií, ktoré chcú manipulovať a kontrolovať životy vo všetkých ich formách. A súčasne ponúkame riešenia, ktoré sú holistické, demokratické a prínosné pre všetkých, nie len pre menšinovú elitu. Takže môj priateľ asi rozširuje strach vo svete preto, že si vybral možnosť nekonať, hoci tomu rozumie, je si vedomý tohoto problému, no skrýva to. Asi hovorí o jeho vlastnom strachu z riešenia komplexných otázok života a faktu, že v...

Dokument „Semená smrti: Odhalenie lží o GMO“ + exkluzívne slovenské titulky!

Dokument „Semená smrti: Odhalenie lží o GMO“  + exkluzívne slovenské titulky!

okt 21, 2013

  Ponúkame Vám na stiahnutie ďalší celovečerný dokument Semená smrti: Odhalenie lží o GMO (2012) (Seeds of Death: Unveiling the Lies of GMOs) venovaný tematike GMO. Film sa snaží poukázať na lži, ktoré sú často spojené s obhajobou GMO. Odporúčame divákom film sledovať s otvorenou a kritickou mysľou. Zaujímavosťou je, že anglické titulky k filmu zatiaľ neexistujú. Slovenské titulky vznikli vďaka dobrovoľníkom iniciatívy PREČ s GMO! Desiatky hodín práce na prepise textu do angličtiny, preklade, časovaní titulkov, úpravami. Vďaka tomu sa tento film dostane bližšie aj tým čo nerozumejú anglicky a nepočujúcim. Ďakujeme: Speedy, David, Cino, Hello Kitty, Wally, Danka, Miriama, Zuzka a lubomier „Tento film odhaľuje riziká geneticky modifikovanej potravy a prezentuje vodcov z radov vedcov, lekárov, profesorov,  zástupcov a aktivistov. Uvidíte korupciu okolo geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a podvody páchané voči svetu“.     Zorganizuj premietanie a diskusiu vo svojom meste! 1. Vyber si miesto a čas na premietanie (váš obľúbený podnik, kde sledujete hokej, kultúrne centrum, klub, vaša obývačka…) 2. Stiahni si vzor plagátu a uprav ho podľa Tvojho uváženia (stačí pridať miesto konania a čas). 3. Vytlač plagát a letáčiky: INFORMUJ svoje okolie! a) Zverejni plagát na mieste premietania a nechaj tam aj niekoľko niekoľko letáčikov b) Pošli plagát e-mailom ako prílohu známym a priateľom c) Zdieľaj na svojich sociálnych sieťach (vytvor udalosť, popozývaj známych) d) Oslov nás s hotovým plagátom a my Ti pomôžeme s propagáciou cez FB stránku iniciatívy alebo cez webový kalendár 4. Priprav si základné témy a materiály na diskusiu a) Prečo nie je pestovanie GMO v záujme obyvateľov Slovenska? b) Ako môžeme transformovať túto nespokojnosť v akciu na zlepšenie súčasného stavu? c) Ako sa môžem zapojiť do iniciatívy? d) Nezabudni vytlačiť Petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO a zbierať podpisy!) 7. Zisti, ako môžeš ešte pomôcť :  ...

Dr. ŠARMÍR: Biotechnologický gigant Monsanto získava kontrolu nad tým, čo jeme

Dr. ŠARMÍR: Biotechnologický gigant Monsanto získava kontrolu nad tým, čo jeme

okt 17, 2013

Dobrý deň p. Šarmír, môžete sa nám v krátkosti predstaviť? Som absolvent Prírodovedeckej fakulty v Bratislave, ašpirantúru som robil vo Francúzsku (doktorát z Univerzity Paríž 7). V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracujem 20 rokov. V súčasnosti pracujem na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, odbor potravinárstva a obchodu a zároveň som členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Ako dlho sa venujete problematike GMO a čo Vás k tomu motivuje? Problematike GMO sa dosť podrobne venujem zhruba posledných 5 rokov. Snažím sa sledovať všetko, čo sa deje v tejto oblasti vo svete. Za posledné roky som napísal viacero odborných článkov, vystúpil na seminároch a konferenciách a bol som členom študijnej skupiny Európskeho hospodárskeho výboru, ktorá pripravovala stanovisko “Európskej občianskej spoločnosti”. Nikdy som ale nepracoval vo vedeckom výskume zameranom na GMO, čo ma ale myslím odborne nediskvalifikuje, pretože táto téma má toľko aspektov (prírodovedných, spoločenských, agronomických, environmentálnych, politických a právnych), že nikto nemôže byť odborník na všetko. Mojou odbornosťou je skutočnosť, že som vo všetkých týchto oblastiach dosť podrobne zorientovaný a viem dať fundovanú odpoveď na všetky otázky, ktoré sa v súvislosti s GMO bežne vyskytujú. Samozrejme, každý má svoje limity a napr. i molekulárny biológ sa môže vyjadrovať iba v obmedzenej miere k agronomickým otázkam týkajúcich sa pestovania poľnohospodárskych GMO a ani ja nemôžem diskutovať s molekulárnym biológom o podrobnostiach týkajúcich sa transgenézy. „Jediné, čo je dnes jednoznačné, je skutočnosť, že na celej záležitosti jasne profitujú výrobcovia sadív GMP, teda firmy ako je Monsanto.“ Aké výhody a komu prináša produkcia GMO? Toto je naozaj základná otázka, s ktorou treba začať a o ktorej sa už veľa popísalo. Napr. uznávaný francúzsky vedecký pracovník Jacques Testart vydal tento rok knihu nazvanú „A qui profite les OGM?“ (Kto má prospech z GMO?). V tejto súvislosti si ale najprv treba uvedomiť, že problematika GMO sa neobmedzuje iba na poľnohospodárstvo a následnú výrobu potravín. Existujú početné aplikácie napr. v medicíne a farmakológii, ktoré sú z rôznych dôvodov považované za bezproblémové a užitočné (a to i zo strany odporcov GMO). Za problematické sa považuje iba pestovanie poľnohospodárskych GMO a výroba potravín z nich. Výrobcovia a obhajcovia poľnohospodárskych GMO (ďalej iba GMP – geneticky modifikované plodiny) tvrdia, že z ich pestovania majú prospech všetci: štáty,...

Protesters went to the streets of Piešťany for the first time since Velvet Revolution. Marched for Slovakia without GMO.

Protesters went to the streets of Piešťany for the first time since Velvet Revolution. Marched for Slovakia without GMO.

okt 14, 2013

(Slovenská verzia) Piešťany, Slovakia 14.10. 2013 After almost 25 years there was march held and slogans were heard at Piestany city. Activists of initiative “PREČ s GMO!” (“Get out with GMO”) organized a public meeting connected with the introduction of petition “For healthy food and Slovakia without GMO” followed by march in the center of Piešťany. Event was held on the occasion of World Food Day and the global movement March Against Monsanto. Simmilar events were held in more than 500 cities all around the world that day. Slovakia supports the idea twice: there was a march held in Piestany and Bratislava too. Volunteers handed out information leaflets, discussing with passers-by and offered homemade and organic food from community garden of NGO Siet Dobra in Piestany. Performance of Dj Tager, inspirative dances of Vierka and Flower of Life formation of seeds and fruits of nature were a pleasant cultural enrichment for all those present. The main point of the event was an introduction of “Petition for healthy food and Slovakia without GMO” created by initiative Slovakia without GMO. Topics of speakers were activistic, informational, environmental and also scientific. The culmination of the event was a peaceful march through city with transparents. The megaphone resound slogans like: We do not want Monsanto in Slovakia, Slovakia without GMO, Preserve the balance of nature, We want healthy food, Save the bees, We are what we eat.. At the Colonnade bridge demonstrators symbolically threw the seeds into the river Vah. Symbolically creating the “Wave of Free Seeds” and a will to free all the seeds, as a germ of life, from patents of multinational companies like Monsanto is. SPOTLIGHT: Activist just received information about woldwide conference about biotechnologies and GMO directly in Piešťany! They call activists for coordinated reaction to this event  www.isbab2013.org. Media reactions: Piešťany podpisovali petíciu proti GMO (Slovak + videos) Demonštranti žiadali zdravé potraviny bez GMO (Slovak) Photoalbum: March Against Monsanto, Piešťany Contact: tel.: +421 902 581 672, +421 918 714 663 e-mail: sietdobra@sietdobra.sk web: //sietdobra.sk/cesta-buducnosti/...

Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO.

Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO.

okt 14, 2013

(English version) Piešťany 14.10. 2013 Po takmer 25rokoch sa v uliciach Piešťan ozývali heslá a konal sa pochod. Aktivisti iniciatívy “PREČ s GMO!” zorganizovali verejné zhromaždenie spojené s predstavením petície “Za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO” a následným pochodom v centre Piešťan. Udalosť sa konala pri príležitosti Svetového dňa potravín a celosvetového Pochodu proti spoločnosti Monsanto. Podobné zhromaždenia sa konali po celom svete vo viac ako 500 mestách naraz. Na Slovensku sa konali v Piešťanoch a Bratislave. Dobrovoľníci rozdávali informačné materiály, diskutovali s okoloidúcimi a ponúkali ich domácimi a bio potravinami z komunitnej záhrady Siete Dobra v Piešťanoch. Vystúpenie DJ Tagera, inšpiratívne tanečné kúsky Vierky a tvorba Kvetu Života zo semien a plodov prírody boli pre všetkých prítomných príjemným kultúrnym spestrením. Hlavným bodom udalosti bolo predstavenie “Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov” vytvorená iniciatívou Slovensko bez GMO. Témy rečníkov boli aktivistické, informačné, enviromentálne, a tiež odborné. Vyvrcholením podujatia bol pokojný sprievod mestom s transparentami. Z megafónu zaznievali heslá ako: Nechceme Monsanto na Slovensku, Slovensko bez GMO, Zachovajme prírodnú rovnováhu, Chceme zdravé jedlo, Zachráňme včely, Sme to čo jeme… Na Kolonádovom moste demonštranti symbolicky vhodili semienka do Váhu. Znázornili tak Vlnu Slobodného Zrna a vôľu oslobodiť všetky semená ako zárodok života od patentov nadnárodných spoločností, akou je Monsanto. AKTUALITA: Aktivisti sa práve dozvedeli o konaní celosvetovej konforenencií o biotechnológiách a aj GMO priamo v Piešťanoch! Vyzývajú ľudí ku koordinovanej reakcii na túto udalosť: www.isbab2013.org. Reakcie médií: Pridané 14.10. 2013 14.13: Piešťany pochodovali proti GMO Piešťany podpisovali petíciu proti GMO Demonštranti žiadali zdravé potraviny bez GMO Fotoalbum: March Against Monsanto, Piešťany Reportáž odvysielaná na Slobodnom vysielači. 14.10.2013 Kontakt: tel.: +421 902 581 672, +421 918 714 663 e-​​​​mail: sietdobra@sietdobra.sk web: //sietdobra.sk/cesta-buducnosti/     O Iniciatíve “PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti”: Ini­cia­tíva vznikla kvôli nespo­koj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Mon­santo v ich regi­óne. Spo­lu­prá­cou s aktivistami a dobrovoľníkmi spustili informačnú kampaň za zvýšenie povedomia o vplyve GMO na obyvateľov Slovenska. Zís­kali pod­poru spria­te­le­ných orga­ni­zá­cii a infor­mo­vali verej­nosť. Pub­li­ci­tou si táto akti­vita zís­kala pozor­nosť vere­je­nosti, médii a exis­tu­jú­cich ini­cia­tív podob­ného zamerania. Aktívne na kampani spo­lu­prácujú aktivisti a dobrovoľníci týchto združeni:  Slo­ven­sko bez GMO, Občian­ske zdru­že­nie Slovensko-​​​​Indického Pria­teľstva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT, OZ dekriminalizácia.sk. K ideovým pod­po­ro­va­te­ľom ini­cia­tívy pat­ria: Časo­pis...