Ponuky

UnderConstruction

Naše ponuky

Audiovizuálna tvorba (bch.vision)

  • Fotografia
  • Video (letecké snímkovanie, kamera, strih)

SMALL_bch_logo_white_on_black

Ostatné

Radi sa dohodneme na zmysluplnej spolupráci!