Ponuky

UnderConstruction

Naše ponuky

Audiovizuálna tvorba (bch.vision)

 • Fotografia
 • Video (letecké snímkovanie, kamera, strih)

Správa IT systémovSMALL_bch_logo_white_on_black

 • OS: UNIX-like (GNU/Linux, HP-UX, SunOS), OpenVMS
 • HW: x86, Embed, IA64, SPARC, PA-RISC, Ethernet, Wifi, SAN, Tape storage, RAID
 • Networking: TCP/IP, DECNET, VoIP, Firewall
 • Services: LAMP, FTP, DNS, NFS, MTA, SQL, HA clusters, Virtualisation, Infrastructure monitoring

Ostatné

 • Event manažment
 • Marketing, sociálne médiá
 • Prespite u nás cez couchsurfing
 • Požičajte si od nás …..
 • Vytvorme partnerstvo na webe

Radi sa dohodneme na zmysluplnej spolupráci!