Pomáhame budovať komunity

Naše združenie vzniklo už skoro pred 10 rokmi a jednou z jej nosných tém bola komunita. Slovo, téma, pojem, pocit, ktorý má mnoho významov, mnoho podôb a je ľahké sa v ňom stratiť. Pre nás to bolo od začiatku spoločenstvo ľudí, ktorí sa prijímajú takí akí sú, spolupracujú na dosahovaní spoločného sna, vzájomne sa podporujú. To sú krásne ideály, avšak oveľa ťažšie to ide v realite. Ani nám sa to nepodarilo, aj keď sídlo združenia sa dá do istej miery považovať za vhodné prostredie na vybudovanie spoločenstva. 12.12. 2021 sme sa stali súčasťou širšieho kruhu ľudí, ktorý zdieľajú tento cieľ, Community Building Slovensko. Pracujeme s úspešnou metodikou Dr. Scotta Pecka a pomáhame ľudom zažiť samých seba v skupine tak ako nikdy predtým.

Budovanie komunity nie je ľahké

Prvých 10 rokov sme skúšali budovať spoločenstvo pocitovo a veľakrát sme sa popálili. Buď na našej naivite a dôvere alebo na reakciách ľudí, ktorí chceli tento sen s nami budovať. Mali sme základné informácie o tom ako sa to robí. Avšak „hmota kladie odpor“ a realizácia niektorých snov nie je zdaľeka priamočiara. Niektorí z nás absolvovali semináre tvorby komunít (Community Building workshop), ktoré sa sporadicky konali na Slovensku a v Česku už bezmála 20 rokov. Sídlo nášho takisto združenia možno považovať za laboratórium, experimentálny priestor či dlhodobý projekt na tvorbu spoločenstva. Už niekoľko rokov prenajímame voľné izby, ale nevezmeme kohokoľvek kto chce bývanie. Vyberáme si podobne naladených ľudí, ktorý vnímajú svet podobne ako my. Radšej necháme izbu prázdnu, ako prijať nekompatibilného človeka.

V tomto článku nie je priestor ísť do hĺbky, ale každý z vás má určite zážitky dvoch prvých fáz. Všetci poznáme povrchné veselé stretnutie s ľudmi, kde sa preberajú len pekné, milé témy, všetci sa máme radi a všetci sme skvelí. 🙂 Avšak ak spolu strávime viac času, zistíme, že sú medzi nami rozdiely v myslení, chovaní a prejavovaním týchto rozdielov sa vytvárajú častokrát náročné pocity. Málo ľudí má skúsenosť, kedy mohli dať tieto zložité pocity v bezpečí a prijatí rešpektujúcim spôsobom von. Bohužiaľ, pri týchto pokusoch prichádza k hádkam a eskalácii nepríjemných pocitov, často devastujúcich vzťahy.

V minulosti sme založili prvú komunitnú záhradu v Piešťanoch (foto archív)

Community Building Workshop

Seminár tvorby komunity (Community Building Workshop) prináša veľmi dôležité komunikačné vodítka, ktoré pomáhajú cez túto náročnú, ale veľmi potrebnú fázu bezpečne previesť skupinu ľudí. Tento trojdňový zážitkový seminár zahŕňa štyri dôležité fázy tvorby komunity: 1. Pseudokomunita 2. Chaos 3. Vyprádzňovanie 4. Komunita. Je možné dosiahnuť rešpektujúce vyprázdnenie z ťažkých pocitov, cítiť prijatie, ale zároveň aj prijať tažké pocity ostatných. Táto hlboká ľudská skúsenosť prináša istú formu zmeneného stavu vnímania, bez posudzovania ostatných, bez projekcií, manipulácií… Ak skupina dokáže prejsť bezpečne a úspešne vyprázdňovaním, čaká ju odmena v skúsenosti, ktorá môže byť život meniacim zážitkom.

Vízia Scotta Pecka

„V mojom srdci je túžba po mieri vo svete. Vzhľadom k ranám a odmietnutiam, ktoré sme utŕžili v minulých vzťahoch sa bojíme podstúpiť riziko odzbrojiť samého seba. V našom strachu zanedbávame sen po autentickej komunite a berieme ho čisto ako vizionársky. Existujú ale cesty, podľa ktorých sa ľudia môžu vrátiť opäť k sebe, a vďaka ktorým sa staré rany môžu uzdraviť. A to je poslaním seminárov Budovania komunity (Community Building Workshops), učiť tieto princípy – aby sa nádej stala opäť reálnou – a túto víziu naozaj uskutočniť vo svete, ktorý takmer zabudol, čo to znamená nádhera byť človekom.“

Morgan Scott Peck, MD
Robi Jankovich, náš čestný člen a priekopník Community Building na Slovensku

Community Building Slovensko

Na Slovensku majú semináre budovania spoločenstva tradíciu vďaka nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi Robimu Jankovichovi. Kráčal doslova a dopísmena „nevyšliapanou cestou“ a facilitoval nespočetné množstvo seminárov. Mnohých z nás inšpiroval a ukázal nám hĺbku a potenciál týchto seminárov.

Ľubomír Harmanovský na výcviku s Edwardom Groodym

Je nám veľkou cťou byť v tvorivom tíme, ktorý prináša tieto semináre na Slovensko. Náš člen Ľubomír Harmanovský je od októbra 2021 vo výcviku na facilitátora týchto seminárov. Spolu s ďaľšími ľuďmi zo Slovenska a celého sveta sa zúčastnil sa tréningu pod vedením Edwarda Groodyho (žiaka Scotta Pecka) a získal základné zručnosti, ktoré však treba zdokonaľovať. Aj preto sa Sieť Dobra organizácia stala súčasťou iniciatívy Community Building Slovensko, ktorej jedným z cieľov je poskytovať priestor pre verejnosť vo forme účasti na seminároch, ale aj pre zdokonaľovanie facilitátorských zručností.

Už v Marci tohto roku spoluorganizujeme prvý seminár v Piešťanoch, na ktorom budete mať príležitosť vyskúšať zážitok skutočnej komunity. Prihláste sa na odber noviniek, sledujte náš facebook, ale aj facebook či instagram Community Building Slovensko a hlavne prídite na seminár si to vyskúšať.

 Ľubomírov článok a podcat k téme