Archív kategorií: Blog

Sieť Dobra existuje!

Sieť Dobra existuje!

logo_sietdobraSúčasný svet sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Na jednej strane tu sú ideály ľudskosti, spolupatričnosti, slobody, ktoré sú (naoko) podporované, avšak na druhej strane medziľudské vzťahy reflektujú tieto ideály pomerne okrajovo. Často prevláda pri nepochopení určitej myšlienky či skupiny ľudí zosmiešňovanie, odsudzovanie, nenávisť alebo aj otvorené útoky. To je normálne, v takomto svete žijeme. Či už sa jedná o vzťahy v rodine, skupine, štáte alebo v medzinárodnej politike. Snaha o dosahovanie konsenzu býva často nedostatočná.

Ak ste čakali na znamenie, TOTO je ono!

Pokračovať na Sieť Dobra existuje!