Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

júl 23, 2013

Postavme spoločne mosty do krajšej budúcnosti! Motto: ”Ak budeme čakať na vlády, bude to tak tro­cha neskoro. Ak budeme konať ako jed­not­livci, bude to tak tro­cha málo, ale ak budeme konať ako spoločenstvo, môže to byť tak práve včas.” (In Transition 2.0) Prešiel rok odkedy sme sa objavili na scéne mimovládnych organizácií. Je to zaujímavá, niekedy až strhujúca životná skúsenosť. Naučili sme sa ako sa niektoré veci nerobia, ako sa niektoré robia a spoznali nové možnosti na zlepšovanie. Stretli sme veľa podobne zmýšľajúcich ľudí a okúsili zážitky, ktoré by sme inak nemali možnosť zažiť. Naše idealistické zámery narazili niekde aj na múr nepochopenia, ale padli aj na úrodnú pôdu. Od niektorých aktivít sme radšej upustili, niečo sa nám nepodarilo, niektoré veci treba dotiahnuť, či začať odznova a iné predčili naše očakávania.  Je pre nás veľmi osožné aj príjemné si zhrnúť, čo sme stihli, čo sme pripravili a na čom chceme pracovať ďalej. A preto sa úprimne pýtame sami seba, ale aj Vás: Dokáže Sieť Dobra naďalej fungovať ako zoskupenie nadšencov, ktorí prinášajú vízie, nápady, inovácie a cez ne budujú mosty k dôstojnému životu do budúcnosti? Dokáže Sieť Dobra osloviť dostatočné množstvo podporovateľov, aby sme Vám mohli i naďaľej prinášať spôsoby a nástroje na rozvoj trvalo udržateľnej spoločnosti? Dokáže Sieť Dobra rozšíriť medzi Vás naše poslanie natoľko, že získame podporu blízkych, kamarátov a verejnosti a budeme môcť aj naďalej fungovať ako životaschopná organizácia prinášajúca zaujímavé informácie, nástroje, riešenia a akcie svojim sympatizantom?   Prečo to vlastne robíme? Sme presvedčení, že práca zo srdca na veciach, ktoré nám dávajú vnútorne zmysel, je to najdôležitejšie, čo môžeme v živote robiť. Je to dôležitejšie ako nasledovanie zažitých noriem, či podpora súčasného zastaralého systému a jeho čiernych dier. Robíme to preto, aby sme sa mohli pozrieť našim deťom do očí, keď sa nás budú pýtať: “Čo ste preboha robili, že ste nechali tento svet dospieť do takej mizérie?” Staviame mosty zo súčasného nespravodlivého spoločenského a ekonomického systému do lepšej, spravodlivejšej budúcnosti. Robíme ďalšie a ďalšie kroky smerom k vízii, že keď sa spojíme, môže to byť všetko inak. Chceme ukázať, že planéta Zem má dostatok zdrojov pre všetkých, ak sa o ne dokážeme spravodlivo podeliť. Spájame dobré a cítime,...

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

júl 18, 2013

Rádio Regina – Piešťanské záhradky Publikované: 23. Júla 2013 – Rádio Regina Vypočujte si krátky telefonický rozhovor o záhrade v Piešťanoch. Prvá zmienka v celonárodných médiách nám ukázala, že sa treba naučiť, ako pustiť moderátora k slovu. 🙂   Prvá komunitná záhrada v Piešťanoch už prináša ovocie Publikované: 18. Júla 2013 – PNky.sk Symbolicky presne po pol roku od vydania článku, v ktorom sme opisovali víziu, – Chystajú projekt komunitných záhrad, vyšiel v týchto dňoch článok, ktorý krátko sumarizuje realizáciu tejto vízie – Prvá komunitná záhrada v Piešťanoch už prináša ovocie.     Ďakujeme veľmi pekne za priestor na...

V zdravom tele zdravé potraviny

V zdravom tele zdravé potraviny

apr 19, 2013

ČO? Spoločná záhrada! Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book. ..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ...

Spoločne u Dina o potravinách

Spoločne u Dina o potravinách

mar 18, 2013

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej ľudia mali všetko, čo potrebovali k spokojnému životu. Boli však zakliati. Mysleli si, že na to, aby sa dobre najedli potrebujú kupovať v supermarkete. 🙂 Ale u Dina sme sa dozvedeli o iných spôsoboch ako sa dopracovať ku kvalitnejším potravinám. V mrazivé nedeľné odpoludnie nám bolo prezradené, ako môže jednotlivec či skupina získať v súčasnosti zdravé jedlo. Príjemne nás prekvapila vysoká účasť, malo to však aj svoju odvrátenú stránku – nevošli sme sa všetci, aj keď sme sa snažili byť vééééľmi dobrí. 🙂   Ako prvý sa nám predstavil Ján Šlinský. Jeho revolučná téma agrokruhov si získala veľkú pozornosť a vyvolala živú diskusiu. Viac sa o systéme agrokruh dozviete na samostatnom webe. Pre tých, ktorí maju záujem o viac informácii, sme našli podobnú prezentáciu aj s diskusiou. Prezentácia na stiahnutie.   Martin Filo, zástupca projektu debnickari.sk prezentoval činnosť združenia témou komunitou podporovaného hospodárstva. Spolu s Martinom sme mali možnosť ochutnať vynikajúce produkty pani Soni Adámkovej.  Určite si pozrite stránku aj s ponukou – také maškrty sa len tak nevidia :). Prezentácia na stiahnutie.   Kolo prezentácií ukončil Robo Jankovich s témou vzťahov v spoločenstvách ako veľmi dôležitej súčasti udržateľných systémov budúcnosti. Môžeme mať sci-fi technológie aj dokonalé bio/eko/blabla potraviny, avšak pre udržateľnú spoločnosť je potrebné naučiť sa vytvárať  zdravé vzťahy. Bez kvalitných medziľudských vzťahov zlyhajú všetky snahy o transformáciu seba, aj spoločenstva. Pre viac informácií navštívte stránku vsieti.sk alebo si prečítajte niečo o hnutiach premeny. Prezentácia na stiahnutie.   Potom nasledovalo premietanie filmu Cultural Creatives (sledujte aj http://culturalcreatives.tv/).   Zaujímavý večer však neskončil, ako to už pri takýchto stretnutiach, kde sa dobré s dobrým spája, býva. Diskusia sa presunula do súkromia a skončila veľmi akčným plánom, ktorý sme realizovali hneď v pondelok. 🙂 Ale to už je na samostatný príbeh, ktorý Vám, veríme, už čoskoro prinesieme. Srdečne ďakujeme prezentujúcim, hostiteľom účastníkom, diskutujúcim, podporovateľom, darcom za ich vynaloženú energiu, vďaka ktorej sme sa mohli takto stretnúť. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie „Spoločne“, tentokrát už bez „Piešťanského prívlastku“, pretože účastníci a témy ukazujú, že podobné aktivity siahajú za rámec Piešťan. 🙂   Produkovať si svoje jedlo, je ako tlačiť si vlastné...

Hospodárstvo a heterarchia

Hospodárstvo a heterarchia

jan 26, 2013

Padne dobrý nápad. Niekto zlúči veľa dobrých nápadov do dobrého vynálezu. Čo treba spraviť, aby sa stal vynález naozaj prínosný pre ľudí? Pre spoločnosť? Zamyslime sa. Hádam treba zabezpečiť, aby sa dobrý vynález (napríklad nová technológia šetrná k životnému prostrediu) dostal do povedomia čo najviac ľudí, stal sa čo najviac používaným. Keď sa takého dobré technológie stanú rozšírenými, podporí to ich zlučovanie v ďalších vynálezoch. Podporí to pokrok k lepšiemu. Podporí to inovácie, prínosné všetkým. Pekným príkladom toho je Internet. Internet vznikol na otvorenom základe bez obmedzovaní pravidlami „zhora“. Bez obmedzovaní použitia dobrých vynálezov v oblasti informačných technológií. Ak sa javili ako dobré, jednoducho boli nasadené. Samotný internet umožnil ich rýchle šírenie k odborníkom a verejnosti, ktorí sa starajú o siete a využívajú ich. Za posledných 50 rokov boli informačné technológie oblasťou s najväčšou mierou inovácií. Sami vidíme pokrok nielen v zlepšovaní – ale pokrok dokonca otvárajúci úplne nové oblasti. Síce máme aj lepšie chladničky, lieky, či autá ako pred 20 rokmi, od podstaty sa však nezmenili. Naopak, v oblasti informačných technológií vznikol Web. Potom vznikol Web 2.0, kde si začali ľudia vymieňať obsah oboma smermi. Nielen smerom autor -> redaktor -> čitateľ, aký bol dovtedy známy. Zrazu zdieľame všetci so všetkými. Najnovšie sa objavili sociálne siete a medzitým p2p siete: decentralizované zdieľanie dát cez torrenty, videohovory zadarmo postavené na virtuálnej sieti počítačov užívateľov… Projekty ako otvorená encyklopédia s vidinou sprístupnenia všetkých informácií ľudstva nezištne každému. Fóra, videoblogy… Iniciatívy volajúce za transparentnosť štátov a odkrývajúce zločiny našich vlád. Priestor obchádzajúci dovtedajšiu cenzúru obsahu „zvrchu“. Povstali úplne nové spôsoby zriadenia a spolupráce ukazujúce, že zdieľanie má oveľa väčšiu silu ako súťaženie. Že sieť poprepájaných uzlov je oveľa výkonnejšia a účinnejšia ako naše civilizáciou zavedené hierarchické štruktúry. Sila nie je v uzloch samotných, ani v ľuďoch, ktorí sú každý sám na opustenom ostrove. Sila je vo vzťahoch! V spojeniach. Vzťahmi vzniká nové, vzťahy sú život. Vzťah je výmena rôznych podôb životnej sily. Vzťahy točia kolesom života, rozkvet rastie s pribúdajúcimi vzťahmi. Spojeniami medzi bytosťami, ľuďmi. Spojeniami srdca, ducha, spolupráce, pomoci, služby. V súčastnosti nám v spoločnosti prevláda hierarchické zriadenie. V tejto štruktúre je nadväzovanie vzťahov obmedzené a vopred predpísané: Deti v škole majú nadriadeného učiteľa. Deti spolupracujú navzájom do istej malej...