VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

sep 26, 2013

...

Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

23 júla, 2013

Postavme spoločne mosty do krajšej budúcnosti! Motto: ”Ak budeme čakať na vlády, bude to tak tro­cha neskoro. Ak budeme konať ako jed­not­livci, bude to tak tro­cha málo, ale ak budeme konať ako spoločenstvo, môže to byť tak práve včas.” (In Transition 2.0) Prešiel rok odkedy sme sa objavili na scéne mimovládnych organizácií. Je to...

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

18 júla, 2013

Rádio Regina – Piešťanské záhradky Publikované: 23. Júla 2013 – Rádio Regina Vypočujte si krátky telefonický rozhovor o záhrade v Piešťanoch. Prvá zmienka v celonárodných médiách nám ukázala, že sa treba naučiť, ako pustiť moderátora k slovu. 🙂   Prvá komunitná záhrada v Piešťanoch už prináša ovocie Publikované: 18. Júla 2013 – PNky.sk Symbolicky presne po pol roku...

V zdravom tele zdravé potraviny

V zdravom tele zdravé potraviny

apr 19, 2013

ČO? Spoločná záhrada! Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book. ..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ...

Spoločne u Dina o potravinách

Spoločne u Dina o potravinách

mar 18, 2013

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej ľudia mali všetko, čo potrebovali k spokojnému životu. Boli však zakliati. Mysleli si, že na to, aby sa dobre najedli potrebujú kupovať v supermarkete. 🙂 Ale u Dina sme sa dozvedeli o iných spôsoboch ako sa dopracovať ku kvalitnejším potravinám. V mrazivé nedeľné odpoludnie nám bolo...

Hospodárstvo a heterarchia

Hospodárstvo a heterarchia

jan 26, 2013

Padne dobrý nápad. Niekto zlúči veľa dobrých nápadov do dobrého vynálezu. Čo treba spraviť, aby sa stal vynález naozaj prínosný pre ľudí? Pre spoločnosť? Zamyslime sa. Hádam treba zabezpečiť, aby sa dobrý vynález (napríklad nová technológia šetrná k životnému prostrediu) dostal do povedomia čo najviac ľudí, stal sa čo najviac používaným. Keď sa takého...