Komisia EÚ povoľuje GMO kukuricu SmartStax na výrobu potravín a krmív

Európska komisia schválila kontroverznú, geneticky upravenú kukuricu SmartStax na výrobu potravín a krmív, oznamuje nezisková organizácia Testbiotech, založená skupinou expertov, ktorí podporujú nezávislý výskum a verejnú diskusiu o dopadoch biotechnológií. Rozhodnutie bolo prijaté aj napriek tisícom protestných mailov zaslaných Komisii. Testbiotech teraz podáva oficiálnu sťažnosť proti rozhodnutiu Komisie.

„Dovoz tejto kukurice do EÚ neznamená žiadnu výhodu
pre poľnohospodárov, spotrebiteľov alebo zvieratá.
Naopak, existujú značné pochybnosti o bezpečnosti týchto rastlín,
ktoré obsahujú kombináciu niekoľkých toxínov.“

Hoci je SmartStax kukurica geneticky upravená tak, aby produkovala šesť insekticídnych proteínov a je odolná proti dvom herbicídom, neboli kombinačné účinky medzi zvyškami z postreku a insekticídnymi toxínmi nikdy skúmané. Dokonca ani Európsky úrad pre bezpečnosť potravín nepožiadal o výkrmovú štúdiu na vyšetrenie všetkých účinkov na zdravie. „Dovoz tejto kukurice do EÚ neznamená žiadnu výhodu pre poľnohospodárov, spotrebiteľov alebo zvieratá. Naopak, existujú značné pochybnosti o bezpečnosti týchto rastlín, ktoré obsahujú kombináciu niekoľkých toxínov, „ hovorí Christoph Potom pre Testbiotech. „Európsky trh potravín a krmív sa stáva miestom, kde sa nakladá s rizikovými produktami, ktoré nikto nechce.“

Firma DuPont Pioneer, ktorá prvýkrát požiadala o schválenie kukurice za účelom komerčného pestovania v Európe pred 12 rokmi, uvítala tento posledný krok vyhlásením: „Kukurica 1507 spĺňa všetky zákonné požiadavky EÚ a mala by byť povolená na pestovanie bez ďalšieho odkladu.“ 

„Približne 90% z kukurice pestovanej v USA je GMO.“

Import kukurice z USA do EÚ klesol z viac ako 800,000 ton v roku 2011 na zhruba 40,000 ton v roku 2012. Toto zníženie objemu trhu bolo spôsobené veľkými suchami v roku 2012. Tieto čísla sa pravdepodobne zvýšia v roku 2013, keďže sa v USA očakáva v tomto roku omnoho vyšší výnos. Približne 90% z kukurice pestovanej v USA je GMO.

Spoločne so SmartStax a ďalšou kukuricou s názvom Powercore, ktoré získali povolenie, bolo doteraz v EÚ povolených celkom 49 požiadaviek na použitie GMO v potravinách a krmivách. Takmer všetky z nich vyrábajú insekticídne proteíny a / alebo sú rezistentné voči herbicídom. Geneticky modifikované sójové bôby sú najdôležitejšie plodiny dovozu. EÚ výrobcovia potravín sa všeobecne vyhýbajú produktom z geneticky modifikovaných rastlín, avšak veľké množstvo GM plodín je už používaných na kŕmenie zvierat.

„Hoci je SmartStax kukurica geneticky upravená tak,
aby produkovala šesť insekticídnych proteínov
a je odolná proti dvom herbicídom,
neboli kombinačné účinky medzi zvyškami z postreku
a insekticídnymi toxínmi nikdy skúmané.“

Komisia sa tiež rozhodla poslať geneticky modifikovanú kukuricu Pioneer (technický názov 1507) na hlasovanie Rade členských štátov. Priemysel tlačí na to, aby sa táto kukurica povolila na pestovanie v EÚ. Kukurica je komercializovaná firmami Dupont / Pioneer a Dow AgroSciences. Je odolná voči herbicídu glufosinát a tiež produkuje insekticídny proteín. Táto kukurica bola použitá aj na vývoj SmartStax. Viac informácií je k dispozícii na stránke organizácie Testbiotech


Zdroj:
http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Associations-Institutions/SmartStax/176/178/0/15674.html
http://news.yahoo.com/eu-execs-back-ok-genetically-modified-corn-172414115–finance.html
Súvisiace články z webu: