Graffiti JAM Piešťany

„Čas na zmenu“ v Piešťanoch

 

Vážení návštevníci,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na túto akciu! Okrem uvedeného programu budete mať možnosť stráviť čas s nami a inými aktivistami a podeliť sa o svoje pohľady na vývoj spoločnosti. Diskutovať o možnom smerovaní, potenciálnych zmenách alebo sa len zoznámiť so zaujímavými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné, v akej spoločnosti žijeme, a ktorí pracujú na jej pozitívnom ovplyvňovaní.

V spolupráci s OZ Pro Civitate a Slovenskou pirátskou stranou, agentúrou rukahore.eu, firmami SlovaColor Prievidza (Montana) a Emaila Piešťany pre vás pripravujeme graffiti a hudobný happening, ktorý sa uskutoční 14. Júla 2012 v Piešťanoch (facebook udalosť).

 

Na programe je maľovanie podchodu pod krajinským mostom. V rámci sprievodného programu vystúpia umelci ako EGO z Kontrafaktu, DJ Popper, graffiti umelci elNino, Romeo a iní. Takisto uvidíte exhibíciu v BMX a streetbal. Mottom podujatia je:

„Čas na zmenu.“

Sieť Dobra existuje!

Sieť Dobra existuje!

logo_sietdobraSúčasný svet sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Na jednej strane tu sú ideály ľudskosti, spolupatričnosti, slobody, ktoré sú (naoko) podporované, avšak na druhej strane medziľudské vzťahy reflektujú tieto ideály pomerne okrajovo. Často prevláda pri nepochopení určitej myšlienky či skupiny ľudí zosmiešňovanie, odsudzovanie, nenávisť alebo aj otvorené útoky. To je normálne, v takomto svete žijeme. Či už sa jedná o vzťahy v rodine, skupine, štáte alebo v medzinárodnej politike. Snaha o dosahovanie konsenzu býva často nedostatočná.

Ak ste čakali na znamenie, TOTO je ono!

Pokračovať na Sieť Dobra existuje!