Práca bez šéfov, „slovenský Bitcoin“ a firma v malíčku. Ako na to?

990x100

Môže byť niečo krajšie
ako robiť to, čo máte radi
a vedieť, že to má význam?

Katharine Graham

IMGP6502Traja inovátori predstavili, ako môže pracovná filozofia, elektronický platobný systém a efektívna organizácia činnosti firmy prispieť k rozvoju podniku, či zamestnancov. Juraj Blichár hovoril o firmách, v ktorých neexistuje hierarchia šéfov, Zoltán Halász vysvetlil, ako sa dá platiť  bez peňazí a Dušan Daniška predviedol, ako narábať vo firme s informáciami. Príjemná a uvoľnená nálada plná zaujímavých podnetov sprevádzala utorkový podvečer v Piešťanskom hoteli Máj na akcii Spoločne pre ZDRAVÚ PRÁCU.


Stretnutie otvoril Ľubomír Harmanovský privítaním a predstavením inovátorov, ktorí 15minútovými vstupmi predstavili kľúčové princípy ich príspevkov.

imgp6507_1Juraj osvetlil filozofiou slobodných firiem, potrebu spoločnej vízie a komunikácie. Uviedol úspešné príklady zo zahraničia (IKEA, Semco, Cirque du Soleil, Starbucks Coffee…) a opísal svoje praktické skúsenosti a zážitky zo slobodnej firmy unitea. Na nového zamestnanca čaká hra „Hádaj kto je šéf?“ a CV-čka vraj nečítajú – záujemcov pozývajú rovno na osobný pohovor. Niektorých možno zaskočí, že majiteľ firmy zarába menej ako zamestnanci a platy sú plne transparentné.

Ďalším dôležitým faktorom je motivácia. V tradičných firmách je to väčšinou výchova, peniaze, autority, strach, čo vyvoláva pocit, že by sme mali niečo robiť. Pri slobodnej práci vychádza však motivácia z vlastného chcenia, vlastného videnia sveta a zdieľaných hodnôt firmy.

(Prezentácia na stiahnutie.)Zoli, tvorca systému ClearNet ukázal, ako s pomocou informačného systému vybudovať sieť, v ktorej na obchodovanie netreba peniaze. Prečo? Pretože je možné platiť zápočtom! Ako prebieha platba? Všetci užívatelia vložia do systému svoje finančné pohľadávky a záväzky. Algoritmus ClearNetu pri každej zmene vyhľadáva možnosť započítania medzi tromi a viacerými užívateľmi. V praxi to znamená nové možnosti zníženia kruhovej zadĺženosti (druhotnej platobnej neschopnosti) a zároveň sa ClearNet dá použiť ako platobný systém na výmenu tovarov a služieb medzi užívateľmi siete. Bez použitia zadĺženého eura.
(Prezentácia na stiahnutie.)

DSC_0443

 

Dusan ADIOSV teoretickej časti Dušan ukázal presvedčivé argumenty o význame získavania, triedenia, zdieľania informácii vo firme. Systém ADIOS Business Suite, ktorý dlhodobo vyvíja, dokáže zorganizovať informácie o aktivitách firmy do zmysluplnej a komplexnej „on-line“ kancelárie. Systém je flexibilný, modulárny a neustále vyvíjaný a aktualizovaný. Či už sa jedná o mailovú komunikáciu, kalendár, prepracovaný projektový manažment, fakturáciu, diskusie, CRM, s tým všetkým si vie ADIOS poradiť a dáta vzájomne prepojiť. Vďaka architektúre systému je možné vytvoriť nové komplexné funkcie (moduly) podľa požiadaviek zákazníka.
(Prezentácia na stiahnutie.)


Po informačne nahustených príspevkoch začala živá diskusia. Z publika prichádzali rozumné, zvedavé a podnetné otázky. Došlo aj k praktickým ukážkam z prostredí aplikácií ClearNet aj ADIOS Bussiness Suite. Počas stretnutia dokonca vznikali nové nápady, ako výhody týchto systémov vzájomne využiť. – Vedeli ste že fakturačný modul z ADIOS-u dokáže preniesť platobné dáta do niektorých populárnych účtovných programov? Mohol by ADIOS finančné dáta (pohľadávky a záväzky) prenášať priamo do ClearNetu? Dušan so Zolim sa zhodli, že takéto prepojenie možné je. V praxi by to znamenalo možnosť oddlženia alebo platby za tovary a služby na vzdialenosť „jedného kliku„!

Či sa aj tento nápad uchytí v praxi, ukáže budúcnosť. Súčasnosť dokazuje, že práca nemusí byť činnosť plná stresu, počúvania príkazov a zákazov, ale môžeme ju prežívať slobodne. Navyše s využitím praktických organizačných a platobných nástrojov, ktoré nám poskytuje moderná doba sa otvárajú nové možnosti spolupráce a nezávislosti.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť už na šiestom stretnutí pod značkou „spoločne„. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Zdravá práca – cesta ku šťastiu.