Sociálno-hospodárska sieť

Dobrá Sieť

 

IDEA:

Vytvoriť informačný systém na štýl sociálnej siete primárne určený na výmenu a zdieľanie tovarov, ponuku služieb a uspokojovanie potrieb, ale aj na koordinovanú realizáciu spoločensky užitočných projektov.

 

Popis

Táto sieť bude slúžiť na poskytovanie služieb jednotlivcami, firmami, organizáciami, komunitami. Informačný systém (sociálno-hospodárska sieť) bude určený na ponuku a spotrebu služieb, na výmenu, požičiavanie a zdieľanie tovarov, na spoločnú realizáciu prospešných spoločenských zámerov – od opravy detského ihriska až po opravu cesty. Závisí to od nás všetkých, čo spolu dokážeme. Sme presvedčení, že spoločnými silami dokážeme urobiť diela, ktoré siahajú za schopnosti a možnosti jednotlivca.

Výmenný obchod a zdieľaná spotreba vytvára iný pocit, ako peňažné obchodovanie. Vedie k uspokojovaniu reálnych potrieb a nie tých konzumom hnaných. Zmeňme spoločne spôsob obchodovania a uspokojovania potrieb.

Cieľom je vytvoriť jednotnú aplikáciu pre lokálne komunity. Každá komunita bude mať svoj nezávislý server/web, ale bude sa môcť pripojiť do globálnej siete ostatných komunít. Vytvoriť most od súčasného sveta, ktorý je vnímaný hlavne cez financie, k modelu fungovania založeného na zdieľaní, spolupráci, ochote, solidarite, dobroprajnosti, čestnosti.

Našim cieľom je ponúknuť alternatívu k súčasnému ekonomickému modelu, ktorý sa už niekoľko rokov zmieta v krízach. Vďaka tomuto spôsobu obchodovania a zdieľania môžeme získať prístup k službám a produktom, ktoré sú nám finančne nedostupné. Vedľajším efektom takéhoto obchodovania je zlepšenie vzťahov vďaka potrebe vymieňať si služby osobne. Zvýšenie kvality odvedených služieb vďaka reputačnému systému (anglicky) – podpora poctivých užívateľov a znižovanie atraktivity nespoľahlivých. Odporúčam k zhliadnutiu pozoruhodný TEDx talk od Rachel Botsman: Nástup kolaboratívnej spotreby (The case for collaborative consumption).

Stav

V súčasnosti je hotový základný koncept siete. Pracujeme momentálne na vytvorení česko-slovenského vývojového teamu. Či už kreatívcov, ekonómov, programátorov, vizionárov, testerov a kohokoľvek, kto je schopný tento projekt podporiť. Či už svojim časom, schopnosťami, kontaktami na iných ľudí, ale i finančne. Ešte stále je v peniazoch hodnota, ktorá nám môže pomôcť realizovať náš zámer.

Blogy:

Podporte nás!

 

Rozlišujme konzumné chcenie a skutočné ľudské potreby!