V akom stave je náš „soc-hosp“ projekt?

 

LETS, BARTER & SHARE

Odkedy naša vízia sociálno-hospodárskej siete dostala konkrétnejšiu podobu v podobe prezentácie, začali sa veci hýbať vpred. Najskôr to bola mini-prezentácia pre Miša Trubana vo firme WebSupport, ktorý nám dal veľmi hodnotnú spätnú väzbu, za ktorú ďakujeme. Potom nasledovala prezentácia pre aktivistov, ktorých som spoznal na tomto stretnutí.

Toto spôsobilo tri zásadné veci:

Hodnotná spätná väzbou z každého strentutia nám dopomohla si uvedomiť, že je zbytočné trieštiť sily na XY rôznych projektov, ale bude vhodnejšie ich spojiť. Zdroje, ktoré sa nám podarilo a veríme, že ešte podarí získať, vložíme do spoločného „fondu“ a budeme ťahať za jeden povraz. To znamená, nájsť-vytvoriť-participovať na zavedení takého informačného systému, ktorý bude vhodný pre každú komunitu. Jednoduchý, modulárny, ľahko modifikovateľný a prepojiteľný s ostatnými komunitami.

Praktickejšie to znamená, vytvorenie platformy v miestnom prostredí – v našom prípade Piešťany – s možnosťou prepojiteľnosti a interoperability s ostatnými komunitami. Takúto snahu súhlasne podporili mnohí zúčastnení Mikrokonference (BA, BB, ZV, RK, ZA…). Toto by znamenalo sieť spolupracujúcich buniek založených na zdravých princípoch spolupráce. Bez nezdravej súťaživosti, ale kooperatívne. To znamená možnosť prakticky vzájomne využiť či ponúknuť svoje služby s ktoroukoľvek „bunkou“, ktorá je v sieti. Nezabudli sme však ani na ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu a je pripravené „off-line“ riešenie.

Ešte nás čaká diskusia s „českou spojkou“, ktorá už má tiež svoj projekt rozpracovaný a akurát hľadá programátorov. Naše ďaľšie kroky momentálne budú: vytvoriť platformu (wiki) pre sústreďovanie kontaktov, projektov, ktoré zdieľajú tento zámer, nastaviť spoločný smer, získavať vedomostné i materiálne zdroje, zrealizovať naše zámery spoločnými silami.

Linky:

 

Spoločne sa posúvame vpred!