Dostali sme scrámy

Dostali sme scrámy

júl 23, 2012

Je to len pár dní čo sme zverejnili našu víziu a zámer vytvoriť software na riadenie komunit – tzv. sociálno-hospodársku sieť. A veci sa raketovým tempom dostali do pohybu. Ozvali sa podporovatelia, programátori, ľudia čo chcú úprimne s týmto zámerom pomocť, objavili sa podobné projekty, niektorých sme aj oslovili a zrazu. Ide sa na to! Minulý týždeň sme boli na „služobnej ceste“ v Prahe, kde sme nadviazali kontakt s občianskym združením Adato Paradigma, ktoré vyvíja veľmi podobný systém s pracovným názvom Stream-3. Po dvoch veľmi priateľských stretnutiach a vzájomnom predstavení svojich projektov sme sa dohodli na spolupráci do budúcna. Zatiaľ zdieľame jeden problém a vzájomne sme sa dohodli, že keď sa ho jednej alebo druhej strane podarí vyriešiť, budeme toto riešenie zdieľať. Takisto sme sa dohodli na vzájomnom prepojení oboch systémov v miere akej to bude možné. Druhá séria stretnutí v Creative Gate vyústila do fúzie našich zámerov a projektov. Spojili sme svoje plány a vytvorili konkrétny plán implementácie. S nadšením sme prijali model vývoja SCRUM (agilné programovanie), ktoré je založené na krátkych vývojových cykloch (šprintoch) v rámci ktorých sa buduje jednoduchá, ale funkčná aplikácia ktorá plní základné funkcie a je ihneď použiteľná. Čo je pre náš zámer ideálne. Ideme totiž neprebádanou cestou a nevieme s istotou povedať čo komunita bude potrebovať, a tento organický model je nastavený práve na meniace sa podmienky a neustálu spätnú väzbu voči požiadavkam „zákazníka“. Zákazník sme v tomto prípade my a ostatní ľudia ktorí cítia potrebu podobného priestoru. V praxi to znamená, že do dvoch týždňov bude funkčná aplikácia, ktorá poskytne základnú funkcionalitu: projekt manažment, zdieľanie schopností/tovarov, dopyty po službách/tovaroch. V daľších vývojových cykloch budeme implementovať a rozširovať ďaľšiu funkcionalitu podľa žiadosti a priorít komunity. To znamená, že moduly pre vnútorný kreditný systém (LETS), potravinové banky, časové banky atď. naprogramujeme v prípade, že o ne bude záujem v komunite. Vytvoríme SCRUM team s členmi komunity ktorá bude mať záujem o spoluprácu a spoločne implementujeme ich základné požiadavky v daľšej iterácii. Je úžasné byť súčasťou tohoto tvorivého procesu. Miestami sme takmer vo „vytržení“ z toho, ako sa veci pohli dopredu už len tým, že sme začali komunikovať verejne. Že sme sa nebáli osloviť ľudí s podobnými myšlienkami. Vytvorilo to synergie, ktoré...