Vyrobili sme prototyp glote

Prečo vznikol prototyp?

Prototyp glote je medzivýsledkom snahy o vytvorenie udržateľného sociálno-ekonomického modelu pre spoločenstvá (on-line, mestské, záujmové…). Prináša náčrt platformy na prechod od súčasného systému v kríze ku spoločnosti, ktorej zámerom je sebestačnosť, užitočnosť, ekonomicky slobodný život atď. Vznikol spojením ideí viacerých ľudí, skupín, odborníkov, ktorí vyslovili dopyt po on-line aj off-line riešení sociálno-ekonomických vzťahov na úrovni miestnych komunít. Je určený pre jednotlivcov, skupiny ľudí, firmy…

Prototyp zatiaľ umožňuje štrukturovane vytvárať portfólio zdrojov a potrieb (tovary a služby) a prezerať portfólio iných užívateľov. Umožňuje pridávať projektové zámery a (čiastočne) plánovať pracovné cykly, definovať úlohy a pridávať komentáre riešiteľov. Vymysleli sme intuitívne UI s novým konceptom nahliadania na informácie v systéme (čiastočne implementované).

 

Čo ďalej?

Batoľa je na svete. Trošku rozpráva, kýva ručičkami, no teraz potrebuje pomoc a podporu, aby mohlo rásť. Teraz oslovujeme práve Vás, ktorí nás sledujete a ten dopyt ste vyslovili. Páči sa vám to, radi by ste to už mali a ste zvedaví, kam to dotiahneme? Prototyp a hračka pre deti je jedna vec, ale ak to má byť „raketa na Mars“, potrebujeme trošku viac. Vypracovali sme projektový plán v slovenčine a angličtine, kde popisujeme detaily. Potrebujeme na to ešte cca 1600 hodín kvalifikovanej odbornej práce (ekvivalent 20.000 EUR). Aby bol team efektívny a koordinovaný, potrebujeme ho mať na jednom mieste a zabezpečiť potreby pre celý team počas trvania projektu. Na toto už však náš rozpočet ani dobrovoľnícke sily nestačia.

 

Čože, vy potrebujete peniaze na bezpeňažný projekt?

Jedna možnosť je robiť to ako doteraz, rozhodení po celej Európe a možno o pár rokov to bude ONO. Druhá možnosť je získať zdroje a spustiť projektový plán, ktorý vývoj zefektívni geometrickým radom. Áno, súčasné peniaze sú nástrojom, ktorý to celé urýchli (kým ešte ako-tak fungujú).  Teraz ich potrebujeme na stavbu „mosta“ ku zdravým jednotkám výmeny. Použijeme ich na zaplatenie odborníkov a režijných výdavkov spojených s vývojom. Finančnú správu o použití zdrojov zverejníme vo výročnej správe občianskeho združenia. (Ak sa vám zdá suma vysoká, prosím preštudujte si, aké špásy platíme spoločne nedobrovoľne na softvérové projekty štátu). V našom projekte viete: prečo to je, na čo je to dobré, kto to bude robiť a čo z toho bude. Ak nie, pýtajte sa, radi odpovieme priamo alebo oslovíme konzultantov.

 

A teraz to najlepšie. S kožou na trh…

Na príbehu tohto projektu vám vysvetlím, ako bude fungovať získavanie zdrojov na užitočné zámery (projektov) v produkčnej verzii glote.

  1. Máme ideu a chceme ju realizovať. (Napr. náš soc-hosp web pred pár mesiacmi)
  2. Zistíme, že komunita považuje nápad za užitočný a realizovateľný
  3. Definujeme potrebné zdroje (odborné, ľudské, materiálne) a plán práce.
  4. Zverejníme projekt v komunite a oslovujeme riešiteľov, darcov a investorov.
Teraz sme pri bode č. 4. (crowdfunding a hľadanie investora) a zistíme, či má náš projekt zmysel a budúcnosť. Aby sme sa dostali do tohoto bodu, vyrobili sme web, oslovili sme mnoho ľudí offline aj online, cestovali sme, robili prezentácie a makali. Ak sa podarí naplniť poslanie glote, tieto veci už nebude treba robiť, všetky podstatné nástroje aj ľudia budú pod jednou strechou (alebo pod mnohými prepojenými strechami).
Poznámka: Samotné riadenie projektov v glote vychádza z adaptívnych (prispôsobujúcich sa) metód manažmentu, snažíme sa ho však sprostredkovať jednoduchou a intuitívnou formou. A to všetko v prostredí podobnom sociálnej sieti!

Je podľa Vás myšlienka glote užitočná?

Ak sa vám táto myšlienka nepáči, vyjadrite sa, kritizujte pod článkom, čo robíme zle, ako to urobiť lepšie? Čo sa vám nezdá? Ak sa vám páči, tak ju prosím podporte – možností, ako pomôcť, je veľa (už len pár „lajkov“ a preposlaných mailov vie urobiť zázraky!). Aktuálne potrebujeme hlasy na ReStart Slovensko (už len do zajtra!), oceníme spätnú väzbu k prototypu, finančnú podporu alebo pomoc pri získavaní investorov.

 

Ďakujeme za akúkoľvek formu podpory!