Viac dobra v roku 2014

 

ĎAKUJEME

Spájame dobré aj v roku 2014.

Ďakujeme všetkým, čo pri nás stáli v roku 2013. Aj vďaka Vašej podpore a sympatiám sme mohli napĺňať svoje poslanie.

Ďakujeme všetkým Dobrákom za to, že ste! Bez Vás by to nešlo.

Nech sa nám spoločne darí!