Archív značiek: odhaľujeme

Odhaľujeme aktivity Monsanta: Čo má GMO spoločné s Americkou ambasádou na Slovensku?

wikileaks

Podľa informácii z WikiLeaks Slovensko vysvitlo, že sa niekoľko ľudí pracujúcich na americkej ambasáde na Slovensku snažilo v rokoch 2005 – 2006 zmariť snahu vtedajšieho ministra ŽP, Lászla Miklósa, zabrániť pestovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Následne, po založení mimovládnej organizácie MTS – Moderné technológie a spoločnosť, ktorá mala byť financovaná výhradne zo štrukturálnych fondov EÚ, mala za úlohu zmeniť názor verejnosti, novinárov a učiteľov v prospech GMO. Následne v roku 2006 Ministerstvo pôdohospodárstva začalo pripravovať zákon o povolení pestovania GMO na Slovensku. Americká ambasáda na Slovensku verejne hájila záujmy svojej domovskej korporácie.

 

„Zem poskytuje dostatok na uspokojenie potrieb každého človeka,

„ale nie pre chamtivosť každého človeka.“

(Mahátma Gándhí)

 

Väčšina sveta opúšťa technológie GMO

a prečo Slovensko robí opak?

Pokračovať na Odhaľujeme aktivity Monsanta: Čo má GMO spoločné s Americkou ambasádou na Slovensku?