Odhaľujeme aktivity Monsanta: Čo má GMO spoločné s Americkou ambasádou na Slovensku?

wikileaks

Podľa informácii z WikiLeaks Slovensko vysvitlo, že sa niekoľko ľudí pracujúcich na americkej ambasáde na Slovensku snažilo v rokoch 2005 – 2006 zmariť snahu vtedajšieho ministra ŽP, Lászla Miklósa, zabrániť pestovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Následne, po založení mimovládnej organizácie MTS – Moderné technológie a spoločnosť, ktorá mala byť financovaná výhradne zo štrukturálnych fondov EÚ, mala za úlohu zmeniť názor verejnosti, novinárov a učiteľov v prospech GMO. Následne v roku 2006 Ministerstvo pôdohospodárstva začalo pripravovať zákon o povolení pestovania GMO na Slovensku. Americká ambasáda na Slovensku verejne hájila záujmy svojej domovskej korporácie.

 

„Zem poskytuje dostatok na uspokojenie potrieb každého človeka,

„ale nie pre chamtivosť každého človeka.“

(Mahátma Gándhí)

 

Väčšina sveta opúšťa technológie GMO

a prečo Slovensko robí opak?

V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujeme za ocenenie práce a zviditeľnenie aktivít firmy Monsanto na Slovensku. ĎAKUJEME podporovateľom a všetkým, čo ponúkli spoluprácu a pomoc. Zároveň ďakujeme aj darcom – bez Vás by to nešlo! Tlačová správa mala veľký úspech. Vytvorila nám rekordný počet návštev od spustenia webu. Na článok reagovala verejnosť vysokou čítanosťou, zdieľaním a preberaním našej správy  (vrátane portálu topky.sk) a videa. TV JOJ urobila reportáž s členmi iniciatívy. Radi by sme túto situáciu využili, udržali pozornosť a energiu pri tejto téme. V rámci reakcií sme nadviazali nové virtuálne, telefonické ale aj osobné kontakty, partnerstvá a nových podporovateľov. Tento blog je odpoveďou na vaše reakcie a na reakcie médií k tejto téme.

1. V diskusiách a reakciách odznievajú informácie, že GMO sú riešením na zvýšenie množstva dopestovaných potravín a ukončenie problému hladu. Stačí však do vyhľadávača vložiť frázu „plytvanie potravinami“ a zistíme, že problém nie je v malom množstve potravín, ale v konzumnej kultúre. To, čo potrebujeme, je krotiť chamtivosť a pestovať skromnosť. Konzum nás drží v neustálom pocite nedostatku, avšak skromnosť je cestou k hojnosti a pokoju.

2. Prečo sa vôbec rastliny modifikujú? GMO rastliny sú  modifikované, aby vydržali postrek Roundup prípravkom. Glyfosát, aktívna zložka Roundupu, bola spojená s vrodenými vadami u vtákov a obojživelníkov, taktiež s vývojom rakoviny, poškodením endokrinných žliaz či DNA. Boli zaznamenané dokonca aj reprodukčné a vývojové vady u cicavcov.

3. Ekonomika: činnosť firmy Monsanto priviedla do krajnej životnej situácie tisícky farmárov po celom svete (najznámejší je príbeh z Indie: The GM genocide).  Geneticky modifikovaný plod obsahuje semená bez schopnosti vyklíčiť a dať život novej rastline. Umelo tak prerušuje kolobeh života v prírode. Farmár, ktorý raz vyseje na svojom poli GMO semená sa okamžite stáva závislým od ďalšej dodávky týchto produktov genetického inžinierstva. Na pôde nasiaknutej toxickými pesticídov už však nevyrastie ani burina.

 4. Vplyv na prostredie je len jedným aspektom GMO. Veľmi dôležitý je aj etický aspekt: dlhoročné správanie firmy Monsanto je veľmi dobre zdokumentované a jasne z neho vychádza, že ich najvyšším cieľom nie je spokojnosť zákazníka, kvalita produktu, či jeho bezpečnosť alebo spomínané výnosy – dôvodom činnosti korporácie Monsanto, ako aj ostatných korporácii aktívnych v tomto odvetví je: peňažný zisk.

Poľnohospodári, ktorí by znova zasadili odložené GM osivo z predošlého roku, by porušili patentové zákony. Monsanto navyše žaluje poľnohospodárov, ktorí sa stali obeťou kontaminácie zo susedných polí, za nelegálne používanie ich patentovaného GM osiva.

Odporúčame zhliadnuť celovečerný dokument „Sveť podľa spoločnosti Monsanto“ ktorý bol odvysielaný aj na STV. Sú v ňom popísané súvislosti s GMO technológiami, a o fakte, že o ich zavádzaní neexistovala verejná diskusia.

Sme snáď natoľko vyspelí, že chceme byť

na špičke technologického rozvoja,

alebo je naše vedenie tak skorumpované,

že pre svoj osobný zisk nechá národ hocijako zneužívať?

PREČO nie zavádzaniu GMO technológii v záujme Slovenska?

    • Dve existujúce GMO  polia môžu pri “optimálnych podmienkach” rozptýliť peľ až 500 km navôkol a kontaminovať celú krajinu!

    • Varujúce zdokumentované obchodno-politické praktiky korporácie Monsanto v iných krajinách.

    • Ak chceme zasahovať do miliardy rokov trvajúceho procesu evolúcie, ktorá udržuje rovnováhu zákonov prírody, mali by sme ju najskôr spoznať a skúsiť napodobniť.

 

AKO TO UROBIŤ INAK?

  • Začať budovať potravinovú suverenitu podľa existujúcich príkladov technicky, eticky, ekologicky a ekonomicky prijateľnejších postupov:

Potravinová suverenita je právo každej krajiny a komunity definovať si svoj poľnohospodársky a potravinový systém tak, aby reflektoval potreby jej obyvateľov a možnosti jej krajiny, a to s ohľadom na životné prostredie, agro-ekosystém a zároveň  vylúčiť negatívny dopad na inú krajinu či komunitu.

  • Zamerať sa na naj­väč­šie bohat­stvo Slo­ven­ska, ktorým je prí­rodné dedič­stvo.

  • Zamysli sa poriadne nad citátom: SME TO, ČO JEME.

 

Slovensko ako potravinovo sebestačná krajina je otázkou voľby. Máme veľký potenciál na produkciu čistých organických a výživných potravín na domácej pôde, ktorú je v tejto kvalite možné aj exportovať.

Ako to môžem zmeniť JA? 

 

  • On-line aktivizmus

 

O iniciatíve “PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti”.

Iniciatíva vznikla kvôli nespokojnosti členov OZ Sieť Dobra s aktivitami firmy Monsanto v ich regióne. Spoluprácou s OZ Kvas a s dobrovoľníkmi vytvorili tlačovú správu a video z testovacieho poľa GMO neďaleko Boroviec pri Piešťanoch. Získali podporu spriatelených organizácii a informovali verejnosť. Publicitou si táto aktivita získala pozornosť verejenosti, médii a existujúcich iniciatív podobného zamerania. Aktívnu koordinovanu spoluprácou na ďaľšom postupe oznámili aj:  Časopis Dieťa, Slovensko bez GMOObčianske združenie Slovensko-Indického Priateľstva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT.

K ďaľším podporovateľom iniciatívy patria: OZ Sĺňava Piešťany, OZ PRO CIVITATE, OZ Ľudia pre lepšie Piešťany, OZ Kreatívna Brána, Projekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk.

Pestovať si vlastné potraviny je ako tlačiť si vlastné peniaze.

Čítajte čo iné sme už stihli urobiť za rok našej činnosti.

header_rekapitulujeme