Vysvetlí mi niekto čo je to ten glote?

Čo ste to vlastne urobili? Načo to je dobre? A vôbec, čo to znamená glote? Pokiaľ ste sa ešte nezorientovali v tom čo vlastne robíme, skúsime to zhrnúť .

Prečo to robíte?
Spôsob, ktorým sú súčasné peniaze navrhnuté a používané, slúži k prospechu hlavne súkromných firiem (bánk). Tie odčerpávajú zdroje zo zbytku populácie, ktorá tak trpí ich nedostatkom. Väčšina súčasných činností je motivovaná ziskom a nie užitočnosťou. Takéto dlhodobé chovanie väčšiny populácie nás dostáva na pokraj udržateľnosti a rozvoja spoločnosti.

Nie je to však jediný spôsob, ako môžu peniaze fungovať. V spolupráci s odborníkmi vytvárame komunitnú menovú jednotku. Táto umožní zmierniť dopady ekonomickej krízy na obyvateľstvo. Má potenciál aktivizovať nevyužité zdroje nezamestnaných a zároveň uspokojiť vysoký dopyt po sociálnych službách. Ako bonus umožní zvýšiť sebestačnosť a podporiť svojpomocné riešenia v rámci lokálnych ekonomík.

Ako sa to bude používať?
Intuitívny software bude databázou komunitných zdrojov: prác, dopytov, ponúk, schopností, prebytkov… Takto evidované zdroje vytvoria krytie, ktoré bude vyjadriteľné číselne. A voila! Máme komunitnú menu! 🙂 Vieme, že sme neobjavili nič nové. Avšak, pripojením ďalších nástrojov z iných sociálnych sietí vieme v takejto databáze zabezpečiť dôveru, transparentnosť a nemenej dôležitú možnosť jednoduchej koordinovanej spolupráce. Pozrite si video (anglické),  ako sa lokálna mena používa v gréckom meste Volos.

A čo to znamená glote?
Čítaj: [glout] Nič aj všetko, slovná hračka na „globe“, myšlienkový poryv… 🙂 Slovo vymyslel môj „český brať“ Mirek Surma, s ktorým sme nezávisle od seba vymysleli koncept takejto siete (zhruba na 90% totožný nápad). Slovo je to zvučné, hravé, celkom sexy a nebolo registrované. :))

 

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *