Vzťahy, komunikácia, sexualita

akshay-kareena


Ako žiť pravdivo a

úprimne?

 

Interaktívny večer pre 

jednotlivcov i páry

Tento program je vhodný pre každého, kto chce vedome rozvíjať svoje vzťahy a preskúmať témy zdravého sebaprejavu. Nezáleží na tom, akú máte predchádzajúcu skúsnosť. Seminár neobsahuje sexuálne cvičenia ani nahotu.

Praktické cvičenia pomôžu

  • rozpoznať naše potreby
  • stanoviť si správne hranice
  • naučiť sa vyjadriť spôsobom, ktorý je ústretový a milujúci
  • zvládnuť reakcie, ktoré nastanú, keď sa rozhodneme pre tento spôsob vyjadrovania našej pravdy


Komunikačná a sexuálna otvorenosť vo vzťahu

(prednáška s diskusiou)

Ako uspo­ria­dať svoje vzťahy? Slo­boda a zod­po­ved­nosť v partnerských vzťahoch. Zdieľanie intimity ako možnosť vedomého vysporiadania sa so sexualitou.

LH_piestansky_dennik

 

Ľubomír Harmanovský niekoľko rokov žije vo vzťahoch, kde je možné vedome zdieľať intimitu aj s inými partnermi. Spolupracuje na tvorbe stránok otvorenevztahy.sk, publikoval články v celoslovenských tlačených médiách a zúčastnil sa filmovej aj akademickej tvorby na túto tému.

 


Objavte a vyslovte svoju pravdu

(zážitkový seminár)

fodor

Ako žiť pravdivo? Ako vôbec zistiť, čo v každom okamihu skutočne potrebujem? Čo je to moja pravda? Ako je možné komunikovat svou pravdu druhému bez toho, aby sme narušili náš vzájomný vzťah?

Stanovíme si pravidlá energeticky bezpečnej interakcie v skupine a budeme hľadať odpovede na tieto otázky v cvičeniach, ktorými vás prevedie učiteľ tantry Arup Fodor (cestazivosti.sk).

V prípade záujmu o tento program nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 Prvý interaktívny večer ste zažili 15.6. 2013.

(viac informácii o udalosti)

vztahy_komunikacia_sexualita