Spoločne v Bojnickej galérii Velvet

velvetVeľmi nás potešilo pozvanie z Galérie Velvet  do prekrásnych priestorov plných „umenia pre lovcov snov“. Interiér (alebo skôr Duch?) galérie pôsobil intenzívne, určite odporúčame návštevu týchto priestorov. Tentokrát bol program pokrytý v plnej miere členmi združenia.

Učastníkov privítal Ľubomír Harmanovský a priblížil krátko súčasný stav sveta. Následne ponúkol prehľad možných aktivít pre jednotlivcov, ktoré majú transformačný potenciál do budúcnosti. Zámerom prednášky bolo inšpirovať a ukázať, že povedomie o neblahom stave sveta má väčšina z nás, ale  často prehliadame skupinový potenciál, ktorý máme ako ľudia v rukách.

Robert Zelník pokračoval prezentáciou Lokálne meny a minútky o alternatívnych menách so zameraním na Minútky a ich rýchlom rozšírení do niekoľkých spoločenstiev. Počas prednášky sme vytvorili aj živý „telemost“ cez Skype s Danielom Markom, ktorý priblížil zavedenie Bratislavskej koruny ako výsledok občianskych snemov, ktoré pravidelne organizujú v Bratislave.

 

Debata sa rozvetvila aj na iné možnosti obeživa, ktoré ponúka súčasná doba. A s pravdepodobnosťou hraničiacou so skutočnosťou budú vznikať nové a nové formy „peňazí“, či už digitálne alebo fyzické. Dozvedeli sme sa, že hlavnou príčinou vzniku mien je nepružnosť a nízka efektivita súčasného modelu peňazí.

Sériu prednášok a diskusie uzavrel Robo Jankovich voľne naladenou prednáškou o tvorbe komunít, ktorá sa postupne premenila na rozvetvenú diskusiu. Účastníci sa mohli dozvedieť, aký je rozdiel medzi ezotericko-romantickou predstavou mnohých ľudí o živote na Zaježovej a realitou.

Počas rozhovoru zaznelo veľa podnetných myšlienok. K článku pripájame ďalšie informácie a súhrn zaujímavých odkazov na súvisiace stránky.

Foto zverejnené so súhlasom portálu codnes.sk