Spoločne v Bojnickej galérii Velvet

Spoločne v Bojnickej galérii Velvet

apr 28, 2013

Veľmi nás potešilo pozvanie z Galérie Velvet  do prekrásnych priestorov plných „umenia pre lovcov snov“. Interiér (alebo skôr Duch?) galérie pôsobil intenzívne, určite odporúčame návštevu týchto priestorov. Tentokrát bol program pokrytý v plnej miere členmi združenia. Učastníkov privítal Ľubomír Harmanovský a priblížil krátko súčasný stav sveta. Následne ponúkol prehľad možných aktivít pre jednotlivcov, ktoré...

V zdravom tele zdravé potraviny

V zdravom tele zdravé potraviny

apr 19, 2013

ČO? Spoločná záhrada! Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book. ..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ...