Spoločne v Bojnickej galérii Velvet

Spoločne v Bojnickej galérii Velvet

apr 28, 2013

Veľmi nás potešilo pozvanie z Galérie Velvet  do prekrásnych priestorov plných „umenia pre lovcov snov“. Interiér (alebo skôr Duch?) galérie pôsobil intenzívne, určite odporúčame návštevu týchto priestorov. Tentokrát bol program pokrytý v plnej miere členmi združenia. Učastníkov privítal Ľubomír Harmanovský a priblížil krátko súčasný stav sveta. Následne ponúkol prehľad možných aktivít pre jednotlivcov, ktoré majú transformačný potenciál do budúcnosti. Zámerom prednášky bolo inšpirovať a ukázať, že povedomie o neblahom stave sveta má väčšina z nás, ale  často prehliadame skupinový potenciál, ktorý máme ako ľudia v rukách. Robert Zelník pokračoval prezentáciou Lokálne meny a minútky o alternatívnych menách so zameraním na Minútky a ich rýchlom rozšírení do niekoľkých spoločenstiev. Počas prednášky sme vytvorili aj živý „telemost“ cez Skype s Danielom Markom, ktorý priblížil zavedenie Bratislavskej koruny ako výsledok občianskych snemov, ktoré pravidelne organizujú v Bratislave.   Debata sa rozvetvila aj na iné možnosti obeživa, ktoré ponúka súčasná doba. A s pravdepodobnosťou hraničiacou so skutočnosťou budú vznikať nové a nové formy „peňazí“, či už digitálne alebo fyzické. Dozvedeli sme sa, že hlavnou príčinou vzniku mien je nepružnosť a nízka efektivita súčasného modelu peňazí. Sériu prednášok a diskusie uzavrel Robo Jankovich voľne naladenou prednáškou o tvorbe komunít, ktorá sa postupne premenila na rozvetvenú diskusiu. Účastníci sa mohli dozvedieť, aký je rozdiel medzi ezotericko-romantickou predstavou mnohých ľudí o živote na Zaježovej a realitou. Počas rozhovoru zaznelo veľa podnetných myšlienok. K článku pripájame ďalšie informácie a súhrn zaujímavých odkazov na súvisiace stránky. http://www.obcianskysnem.sk http://www.scoop.it/t/spravodaj-siete-komunitnej-sebestacnosti http://www.zakladnyprijem.sk http://www.intransitionmovie.com/ Foto zverejnené so súhlasom...

V zdravom tele zdravé potraviny

V zdravom tele zdravé potraviny

apr 19, 2013

ČO? Spoločná záhrada! Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book. ..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ...