28.8. 2013 TV JOJ – Kukurica zo skúmavky (Iniciatíva PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti)

...

Piešťanskí aktivisti opäť upozorňujú na nebezpečenstvá GMO

Piešťanskí aktivisti opäť upozorňujú na nebezpečenstvá GMO

aug 30, 2013

Pieš­ťany, 30. 8. 2013 Aktivisti na svojom blogu upozorňujú  na správu z WikiLeaks Slovensko. Informuje o aktivite niekoľkých ľudí pracujúcich na americkej ambasáde na Slovensku, ktorí sa v rokoch 2005 – 2006 snažili zmariť snahu vtedajšieho ministra životného prostredia Lászla Miklósa, zabrániť pestovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Americká ambasáda na Slovensku verejne hájila záujmy svojej domovskej korporácie. Iniciatíva „PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti“ poukazuje na neopodstatnenú potrebu zvyšovania produkcie potravín ako častého argumentu zástancov GMO technológií na vyriešenie otázky hladu. Aktivisti varujú pred možným negatívnym dopadom obchodnej činnosti medzinárodnej agrochemickej spoločnosti  Monsanto na Slovenskú krajinu a zdravie obyvateľstva. Poukazujú zároveň na vznikajúcu závislosť roľníkov a poľnohospodárov, ktorí budú využívať tieto technológie. Koordinátor iniciatívy Ľubomír Harmanovský sa vyjadril: “V spoločnosti panuje neinformovanosť o možnom dopade zavádzania GMO technológii na Slovensku.  Tento postup nie je v záujme obyvateľov Slovenska, potravinovej suverenity, ani ekonomickej či sociálnej udržateľnosti.“ Okrem ukazovania na problémy upriamujú pozornosť aj na existujúce riešenia, ktoré prospievajú trvalo udržateľnému rozvoju. Nabádajú verejnosť k zaujatiu aktívneho postoja k téme potravinovej nezávislosti a k praktizovaniu uvedomelej spotrebiteľskej kultúry. Vyzývajú k otvoreniu celospoločenskej diskusie na tému používania geneticky modifikovaných organizmov a ich vplyvu na Slovensko.   O iniciatíve “PREČ s GMO! CESTA BUDÚCNOSTI” Iniciatíva vznikla kvôli nespokojnosti členov OZ Sieť Dobra s aktivitami firmy Monsanto v ich regióne. Spoluprácou s OZ Kvas a s dobrovoľníkmi vytvorili tlačovú správu a video z testovacieho poľa GMO neďaleko Boroviec pri Piešťanoch. Získali podporu spriatelených organizácii a informovali verejnosť. Publicitou si táto aktivita získala pozornosť verejnosti, médií a existujúcich iniciatív podobného zamerania. Iniciatíva Slovensko bez GMO, Časopis Dieťa, Občianske združenie Slovensko-Indického Priateľstva a OZ Slovenský pacient oznámili spoluprácu a koordináciu pri ďaľšom postupe. K ďaľším podporovateľom iniciatívy patria: OZ Sĺňava Piešťany, OZ Pro Civitate, OZ Ľudia pre lepšie Piešťany, OZ Kreatívna Brána, Projekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk Kontakt: tel.: SR +421 915 505 628 ČR+420 777 549 539  e-mail: sietdobra@sietdobra.sk web:...

Odhaľujeme aktivity Monsanta: Čo má GMO spoločné s Americkou ambasádou na Slovensku?

Podľa informácii z WikiLeaks Slovensko vysvitlo, že sa niekoľko ľudí pracujúcich na americkej ambasáde na Slovensku snažilo v rokoch 2005 – 2006 zmariť snahu vtedajšieho ministra ŽP, Lászla Miklósa, zabrániť pestovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Následne, po založení mimovládnej organizácie MTS – Moderné technológie a spoločnosť, ktorá mala byť financovaná výhradne zo štrukturálnych fondov EÚ, mala za úlohu zmeniť názor verejnosti, novinárov a učiteľov v prospech GMO. Následne v roku 2006 Ministerstvo pôdohospodárstva začalo pripravovať zákon o povolení pestovania GMO na Slovensku. Americká ambasáda na Slovensku verejne hájila záujmy svojej domovskej korporácie.   „Zem poskytuje dostatok na uspokojenie potrieb každého človeka, „ale nie pre chamtivosť každého človeka.“ (Mahátma Gándhí)   Väčšina sveta opúšťa technológie GMO a prečo Slovensko robí opak? V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujeme za ocenenie práce a zviditeľnenie aktivít firmy Monsanto na Slovensku. ĎAKUJEME podporovateľom a všetkým, čo ponúkli spoluprácu a pomoc. Zároveň ďakujeme aj darcom – bez Vás by to nešlo! Tlačová správa mala veľký úspech. Vytvorila nám rekordný počet návštev od spustenia webu. Na článok reagovala verejnosť vysokou čítanosťou, zdieľaním a preberaním našej správy  (vrátane portálu topky.sk) a videa. TV JOJ urobila reportáž s členmi iniciatívy. Radi by sme túto situáciu využili, udržali pozornosť a energiu pri tejto téme. V rámci reakcií sme nadviazali nové virtuálne, telefonické ale aj osobné kontakty, partnerstvá a nových podporovateľov. Tento blog je odpoveďou na vaše reakcie a na reakcie médií k tejto téme. 1. V diskusiách a reakciách odznievajú informácie, že GMO sú riešením na zvýšenie množstva dopestovaných potravín a ukončenie problému hladu. Stačí však do vyhľadávača vložiť frázu „plytvanie potravinami“ a zistíme, že problém nie je v malom množstve potravín, ale v konzumnej kultúre. To, čo potrebujeme, je krotiť chamtivosť a pestovať skromnosť. Konzum nás drží v neustálom pocite nedostatku, avšak skromnosť je cestou k hojnosti a pokoju. 2. Prečo sa vôbec rastliny modifikujú? GMO rastliny sú  modifikované, aby vydržali postrek Roundup prípravkom. Glyfosát, aktívna zložka Roundupu, bola spojená s vrodenými vadami u vtákov a obojživelníkov, taktiež s vývojom rakoviny, poškodením endokrinných žliaz či DNA. Boli zaznamenané dokonca aj reprodukčné a vývojové vady u cicavcov. 3. Ekonomika: činnosť firmy Monsanto priviedla do krajnej životnej situácie tisícky farmárov po celom svete (najznámejší...

Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť firmy Monsanto na Slovensku!

Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť firmy Monsanto na Slovensku!

aug 27, 2013

Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť firmy Monsanto na Slovensku! Piešťany, 27. 8. 2013 Aktivistom sa mailovou komunikáciou podarilo získať od Ministerstva životného prostredia oficiálne potvrdenie pestovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku! Okrem USA, Kanady a Brazílie sa šíri celosvetový trend odmietania GMO technológií ako nepotrebných a nebezpečných. Aj niektoré susedské krajiny už vyjadrili jasný nesúhlas so zavádzaním GMO na ich území, Maďarsko a Poľsko úplne zakázali pestovanie geneticky modifikovanej kukurice. Medzinárodná agrochemická spoločnosť Monsanto tento rok oficiálne oznámila svoje úmysly stiahnuť sa z európskych trhov smerom na východ z dôvodu voľnejšej legislatívy ohľadne pestovania GMO. Slovensko je však dôkazom, že Monsanto v skutočnosti pokračuje v aktivitách v Európe. Podľa oficiálnych vyjadrení z Ministerstva životného prostredia je plánovaných osem pozemkov na tzv. “pokusné” polia. V roku 2013 však prebieha pokus “iba” v Borovciach. Okrem Monsanta pôsobia na Slovensku ďalšie tri korporácie: Limagrain Central Europe S.E., SES VanderHave a švajčiarska Syngenta. Adriana Gálová, aktivistka a hovorkyňa iniciatívy povedala: ”Navštívili sme jedno z testovacích polí neďaleko dediny Borovce (okres Piešťany) a zaznamenali pestovanie GMO kukurice. Táto informácia je obzvlášť alarmujúca, nakoľko peľ z GMO rastlín sa mieša s okolitými pôvodnými kultúrami, čím ich kontaminuje. Podľa Ministerstva je v roku 2013 plánované tiež pestovanie takto upravenej cukrovej repy od belgickej spoločnosti SES VanderHave. Vzhľadom na slovenskú situáciu, kde existuje veľa druhov, s ktorými sa GMO môžu potenciálne krížiť, je vysoké nebezpečenstvo rozšírenia mimo testovacie polia.“ Riziká GMO rastlín sú dobre zdokumentované. Výsev GMO rastlín ovplyvňuje populácie včiel a motýľov, stav a výživnú schopnosť pôdy a takisto aj ľudské zdravie. Hovoria o tom viaceré výskumy, ktoré však majú často pod tlakom veľkých firiem problémy s publikáciou. Nehovoriac o negatívnych sociálnych dopadoch a dopadoch na lokálne ekonomiky. Príklady z Indie, Veľkej Británie a pod. ukazujú, že korporácie svojimi aktivitami spôsobujú likvidáciu činností veľkého množstva domácich farmárov. Najväčším bohatstvom Slovenska je prírodné dedičstvo a dobrá úrodná pôda vyplývajúca z našej polohy. Experimentovaním s GMO prenechávame osud našej krajiny a kvalitu potravín rukám nadnárodných korporácií, ktorých prioritami sú iba zisky a nie prospech Slovenska, či jej obyvateľov. Aktivisti považujú za dôležité pozastaviť takéto aktivity a vytvárať podmienky pre budovanie dôstojnej budúcnosti. Budúcnosti, ktorá by zodpovedala potrebám obyvateľstva. V rámci týchto aktivít pripravuje...

Tisíc a Jeden palec hore pre Sieť Dobra + HLASOVANIE

Tisíc a Jeden palec hore pre Sieť Dobra + HLASOVANIE

aug 21, 2013

Včera sa počet facebookových fanúšikov Siete Dobra prehupol cez číslo 1001. Pre niekoho možno málo, pre niekoho zas veľa. My však veríme, že lajkom na facebooku naša spolupráca nekončí, ale práve začína. Pre nás Tvoja podpora znamená, že cítiš a zdieľaš nespokojnosť so súčasným stavom, ale predovšetkým PODPORUJEŠ POZITÍVNU ZMENU smerom k zodpovednej a zdravej spoločnosti. Veríme, že sa nám spoločne darí SPÁJAŤ DOBRÉ, ČO JE V KAŽDOM Z NÁS. Veríme, že SPOLOČNE utkáme fungujúcu sieť dobra, ktorá zachytáva a rozosieva samé dobré a užitočné veci medzi nás všetkých. Pretože aj z malých čriepkov sa môže stať krásna mozaika! Ak sa Ti páči táto idea, zdieľaj obrázok, rozšír túto myšlienku, podpor naše aktivity a SPÁJAJ DOBRÉ. ĎAKUJEME!   Ak sa cítiš byť súčasťou tejto siete, lajkni si našu fb stránku. Ak sa chceš aktívne pripojiť, staň sa Dobrákom. Ak nás chceš podporiť, vyber si jednu z možností! HLASUJ v ankete a vyjadri svoj názor! [socialpoll...