Iniciatíva „PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti“ zvoláva stretnutie na GMO poli v Borovciach.

Piešťany, 15.9. 2013

DSC_0421Vzhľadom na protichodné informácie poskytnuté Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch (VÚRV) ohľadne návštevy inšpekcie Európ­skej komi­sie pre oblasť bio­lo­gic­kej bez­peč­nosti v Borov­ciach zvoláva iniciatíva „PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti“ pracovno-informačné stretnutie. Zámerom stretnutia je vyjadriť nevôľu so súčasným stavom a dohodnúť ďalšie kroky postupu iniciatívy a komunikácia s médiami. Stretnutie sa bude konať v Borovciach pri testovacom poli geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Členovia sa potom presunú k VÚRV a pokúsia sa kontaktovať predstaviteľov ústavu.

Skupina zaháji stretnutie 16.9. 2013 o 10.00 pred vstupom do „Monsanto Innovation Center“ v Borovciach. Bude nasledovať zhodnotenie súčasného stavu, diskusia členov s pozvanými médiami, ukážka pripravených transparentov na plánovaný „Pochod za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO“, ktorý sa bude konať 12.10. 2013.

O 13.00 sa členovia presunú do Piešťan k pracovisku VÚRV na ul. Bratislavská cesta 122 a pokúsia sa opätovne kontaktovať pracovníkov so žiadosťou o nadviazanie konštruktívneho dialógu a o možnostiach angažovania sa občanov k aktivitám smerujúcim k potravinovej suverenite Slovenska.

Stretnutie bude pokračovať presunom do kultúrneho centra ŽiWell, kde účastníci uzavrú stretnutie zhodnotením doterajších aktivít.

Veronika Repková, členka iniciatívy dodáva: „Zastupujeme vôľu mnohých občanov, ktorí sa formálne aj neformálne pripojili k iniciatíve. Vzhľadom na nedostatok objektívnych a vyvážených informácii o problematike GMO si kladieme za úlohu vyvolať diskusiu o dopadoch GMO na životné prostredie a súvislostiach s potravinovou politikou krajiny.“

Organizátori stretnutia upozorňujú, že sa nejedná sa o verejné zhromaždenie vzhľadom na nedostatok času k jeho ohláseniu, ale o stretnutie členov iniciatívy v prítomností  pozvaných médií a menovite pozvaných účastníkov. Za členov sú považovaní spolupracovníci, podporovatelia, ale aj on-line fanúšikovia iniciatívy.

 

O iniciatíve “PREČ s GMO! CESTA BUDÚCNOSTI

Iniciatíva vznikla kvôli nespokojnosti členov OZ Sieť Dobra s aktivitami firmy Monsanto v ich regióne. Spoluprácou s OZ Kvas a s dobrovoľníkmi vytvorili tlačovú správu a video z testovacieho poľa GMO neďaleko Boroviec pri Piešťanoch. Získali podporu spriatelených organizácii a informovali verejnosť. Publicitou si táto aktivita získala pozornosť verejnosti, médií a existujúcich iniciatív podobného zamerania. Iniciatíva Slovensko bez GMOČasopis DieťaObčianske združenie Slovensko-Indického Priateľstva OZ SLOVENSKÝ PACIENT oznámili spoluprácu a koordináciu pri ďaľšom postupe.

K ďalším podporovateľom iniciatívy patria: OZ Sĺňava PiešťanyOZ Pro CivitateOZ Ľudia pre lepšie PiešťanyOZ Kreatívna BránaProjekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk

Kon­takt:
tel.: +421 918 714 663 
e-​​mail: lubomier@sietdobra.sk
web: //sietdobra.sk
iniciativa_prec_s_gmo