Vstane „projekt glote“ ako Fénix z popola vďaka Bitcoinu?

Aj cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom.
(Lao-c‘)

icon_logo_gloteVízia dostatku a hojnosti pre všetkých je známa ľudstvu od nepamäti. Zjavila sa i nám a podnikli sme prvé reálne kroky k realizácii tohto veľkého sna  – Projekt glote. Nástroj, ktorý napomôže využívať čas a zdroje jednotlivcov a spoločenstiev užitočnejšie. Pomôže zosúladiť spoločné hodnoty i aktivity. Umožní spoločenstvám smerovať k rozvoju zodpovednej, zdravej a aktívnej spoločnosti. Projekt načas zaspal hlbokým spánkom, ale prebúdza sa opäť k životu! Šípkovú Ruženku prebudil švárny šuhaj a do e-peňaženky zacinkal Bitcoin pre glote…

Vízie a ideály hojnosti sú krásne, až utopické. Mnohí z nás však už pochopili, že ľudská tvorivosť je bezhraničná. Dôležité je, ako dokážeme skrotiť našu pozornosť a vedome ju nasmerovať do tvorivých činností. Postupnými malými krokmi sa dajú naplniť aj tie najodvážnejšie vízie a každý krok nám rozširuje nové možnosti ako cieľ uskutočniť.

Teória je to pekná a čo prax?
Prax nám ukázala, že „hmota kladie odpor“ voči našim chceniam a vývoj glote sa na niekoľko mesiacov úplne zastavil. Dôvod? Nie sú peniaze (paradox potreby peňazí na „bezpeňažný“ projekt sme už vysvetlili). Bez priameho pravidelného kontaktu a finančnej podpory sme neboli schopní udržať vývoj a neskôr už ani tím. Jednoducho povedané: bolo treba zarábať na chleba.

S expiráciou domény glote.org a definitívnym zlyhaním investora v poskytnutí sľúbených peňazí expirovala dočasne aj naša vášeň. A so vznikom druhotnej platobnej neschopnosti sme nechali projekt glote jemne znechutení „odpočívať“. Medzitým sme sa venovali iným aktivitám, bližšie prepojeným s bezprostrednými potrebami a dostupnými zdrojmi.

Snažili sme sa prehovoriť ľudí v tíme, aby prijali namiesto EUR „fejsbukové lajky“,
ale že pokiaľ nie je hotový glote, tak nie. 🙂

Toto zlyhanie nás naučilo, že je dobré robiť prvé kroky, ale ak sa systematicky nesústredíme na získavanie zdrojov, udržateľnosť je nemožná. Skúšali sme aj pránu, ale ani to (zatiaľ) nevyšlo. Preto v našom inovovanom pláne investujeme časť financií do získavania zdrojov a tak zabezpečíme ekonomickú udržateľnosť projektu. Druhým podstatným krokom je nevyhnutnosť priamych ŽIVÝCH stretnutí celého tímu – sociálna udržateľnosť.

 

glote_prototype
Prototyp

Bakalárka a Bitcoin nádeje!
Nádej však umiera posledná a tušili sme, že projekt glote ešte nepovedal svoje posledné slovo. Nenápadný mail od študenta z Fakulty riadenia a informatiky v Žiline so záujmom o projekt nakoniec vyústil v reálnu spoluprácu na programovaní modulu EKObanky. Vedenie školy schválilo Romanovi prácu „Návrh distribuovaného protokolu pre transakčný systém virtuálnej meny a implementácia klienta“, čo prinieslo obojstranný prospech. Zaujímavú tému, ktorá študenta aktívne zaujíma a on tak realizuje svoj potenciál a pre glote je to záruka vytvorenia modulu.

Vďaka našim sie­ťam, členom, priaz­niv­com sa nám poda­rilo zís­kať netra­dičný, ale v súčas­nosti veľmi popu­lárny zdroj pod­pory: do našej vir­tu­ál­nej peňa­ženky zacin­kal 1 Bit­coin pre glote! Pri súčas­nom kurze to je cca 800EUR. Z opač­ného pohľadu to však zna­mená, že cca 30 dneš­ných Bit­co­inov dokáže glote „odsú­diť“ na úspech! Čo bolo pred rokom nemys­li­teľné, dnes môže byť rea­lita. Závisí to iba od toho, koľkí z nás skutočne podporia spoločný zámer.

 

phoenix_by_sandara-d4o2ewx

Ako použijeme získanú podporu?

Pekne krásne si vyčistíme stôl, nalejeme čistého vína a po malých krokoch glote reštartujeme. 

 1. Obnovíme štruktúry projektu glote
  1. technické (DNS, web, bugtracker, wiki…)
  2. ľudské (tím, prepracovanie konceptu vývoja, zázemie, …)
 2. Zorganizujeme pracovné stretnutia, ktorých cieľom bude:
  1. Vytvorenie stabilného tímu pre nasledujúcu fázu vývoja
  2. Zabezpečenie dostatočných zdrojov pre začatie a dokončenie ďalšej fázy
 3. Dáme všetkým vedieť, ako to robíme!

Na úspech nestačí nadšenie, takisto nestačia ani samotné peniaze.
Avšak práve ich spojením môže vzniknúť ten pravý elixír na zázraky!

Páči sa Ti projekt? Podpor glote!

 

 1. Ak si študent, ktorý chce niektoré z „našich“ tém spracovať v rámci školskej práce, kontaktuj nás!
 2. Ak máš finančné prostriedky, venuj dar na podporu projektu!
  1. Na BTC použi adresu: 19YWMt2TUAKH3ut2psKcS7S6AScvZbER9w
  2. Na EURO platby alebo platby cez PayPal
   1. Použi platobné nástroje v ľavom menu alebo v menu PODPORA
   2. Vykonaj jednorazovú alebo pravidelnú platbu na účet: 2924877020/​1100
 3. Nefinančné možnosti podpory
 4. Zdieľaj tento článok, pošli ho priateľom!

BTC prijaté na uvedenú adresu budú použité výhradne na projekt glote.

 

Usilovaním sa o nemožné človek vždy dosiahol to, čo možné je.
Tí, ktorí z opatrnosti neurobili viac, ako považovali za možné, nikdy neurobili ani jeden krok dopredu.
(Michail Alexandrovič Bakunin)

letakA6-glote-minutky